"Kazandıkları vazifenin semerelerini baki olan ervahlarına devrederek" ne demektir, hayvanların ruhları tekemmül edebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayvanlar belki insanlar gibi sevap, fazilet, makam, derece kazanamıyorlar, lakin onların da dünyada yapmış oldukları vazifelerden aldıkları bir semere vardır.

Mesela, bir deve ömrü boyunca yük ve insan taşır ve vazifesini eksiksiz yerine getirir, buna mukabil ruhu ebedî saadete kavuşur.

"Belki vücud-u cismaniden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini baki olan ervahlarına devrederek..." (Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Makam.) cümlesini, cesetlerinin çekmiş olduğu meşakkat ve sıkıntılar ahirette ruhlarına ebedî saadet olarak irsiyet ediyor şeklinde anlamak gerekiyor.

Tekemmülden çok dünyadaki vazifelerine mukabil ahirette onlara uygun bir saadetin verilmesidir ki bu da ilahi rahmet ve adaletin bir muktezasıdır.

Üstad Hazretleri bu hakikati şöyle ifade etmektedir:

“Hem o Rahman’ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehâdet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, ahirette cismani bir vücud-u baki vererek Sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor; öyle de sâir zîruh ve hayvanatın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbâniyelerinde ve evamir-i Sübhaniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhaniye ve onların istidadlarına göre bir nevi ücret-i mâneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinde baid değil ki, bulunmasın.” (Sözler, 17. Söz, Birinci Makam)

Hayvanlar âleminin vazifelerini aksatmadan yerine getirmelerine mükâfat olarak, ahirette onlara mahsus bir saadete kavuşmalarını Rahman ismi iktiza etmektedir. Buna hem misal hem delil olmak üzere hayatını Allah uğrunda feda eden mücahitlerin şehitlik rütbesine ermeleri nazara veriliyor. O şehid, hayatını Allah yolunda feda ettiği gibi, her bir hayvan da yine Allah’ın ona ihsan ettiği cihazlarla, onun verdiği fıtrî vazifeleri yerine getirerek yaşıyor ve hayatını bu yolda bir bakıma feda ediyor. Onların hayatları da "vazife uğrunda ve mücahede işinde telef" oluyor. Bu sebeple, onların de kendilerine mahsus bir manevi ücret almaları, ahirette ruhani bir zevk tatmaları "Rahman isminin ayrı bir tecellisi olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...