"Kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek" ne demektir, hayvanların ruhları tekemmül edebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayvanlar belki insanlar gibi sevap, fazilet, makam, derece kazanamıyorlar, lakin onların da dünyada yapmış oldukları vazifelerden aldıkları bir semere vardır.

Mesela, bir deve ömrü boyunca yük ve insan taşır ve vazifesini eksiksiz yerine getirir, buna mukabil ruhu ebedî saadete kavuşur.

"Belki vücud-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek” (1) cümlesini, cesetlerinin çekmiş olduğu meşakkat ve sıkıntılar ahirette ruhlarına ebedî saadet olarak irsiyet ediyor şeklinde anlamak gerekiyor.

Tekemmülden çok dünyadaki vazifelerine mukabil ahirette onlara uygun bir saadetin verilmesidir ki bu da İlahi rahmet ve adaletin bir muktezasıdır.

Üstad Hazretleri bu hakikati şöyle ifade etmektedir:

“Hem o Rahmân’ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücâhede işinde telef olan bir nefere şehâdet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismânî bir vücud-u bâkî vererek Sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor; öyle de, sâir zîruh ve hayvanâtın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbâniyelerinde ve evâmir-i Sübhâniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhâniye ve onların istidadlarına göre bir nevi ücret-i mânevîye, o tükenmez hazîne-i rahmetinde baîd değil ki, bulunmasın.” (17.SÖZ)

Hayvanlar âleminin vazifelerini aksatmadan yerine getirmelerine mükâfat olarak, ahirette onlara mahsus bir saadete kavuşmalarını Rahmân ismi iktiza etmektedir. Buna hem misâl, hem delil olmak üzere hayatını Allah uğrunda feda eden mücahitlerin şehitlik rütbesine ermeleri nazara veriliyor. O şehid, hayatını Allah yolunda feda ettiği gibi, her bir hayvan da yine Allah’ın ona ihsan ettiği cihazlarla, O’nun verdiği fıtrî vazifeleri yerine getirerek yaşıyor ve hayatını bu yolda bir bakıma feda ediyor. Onların hayatları da ‘vazife uğrunda ve mücahede işinde telef” oluyor. Bu sebeple, onların de kendilerine mahsus bir manevî ücret almaları, âhirette ruhanî bir zevk tatmaları “Rahmân” isminin ayrı bir tecellisi olacaktır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...