"Kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek" ne demektir, hayvanların ruhları tekemmül edebilir mi?

Soru Detayı

"Eğer zîruh ise, zevil'ukulden değilse, onların zeval ve firakı bir adem ve fenâ değil; belki vücud-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek, onların, o ervâh-ı bâkiyeleri dahi birer esmâ-i İlâhiyeye istinad ederek devam eder, belki kendine lâyık bir saadete gider."(1)
- kazandıkları vazifenin baki semerelerini baki olan ervahlarına devrederek cümlesinin anlamı nedir, hayvan ve kuşların ruhlari tekemmül edebilirmi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayvanlar belki insanlar gibi sevap, fazilet, makam, derece kazanamıyorlar, lakin onların da dünyada yapmış oldukları vazifelerden aldıkları bir kazanım bir semere vardır.

Mesela, bir deve ömrü boyuna yük taşır, insan taşır ve vazifesini eksiksiz yerine getirir, buna mukabil ruhu ebedi saadete kavuşur.

"Belki vücud-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek”(1) cümlesini, cesetlerinin çekmiş olduğu meşakkat ve sıkıntılar ahirette ruhlarına ebedi saadet olarak irsiyet ediyor şeklinde anlamak gerekiyor.

Tekemmülden çok dünyadaki vazifelerine mukabil ahirette onlara uygun bir saadetin verilmesidir ki bu da İlahi rahmet ve adaletin bir gereğidir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...