"Hem evhâm-ı seyyieden temizlen. İşte, Kur’ân âlemi kapıları açıktır. İşte Kur’ân cenneti müfettehatü’l-ebvâbdır; gir, bak. Melâikeyi o cennet-i Kur’âniye içinde, güzel bir surette gör." Melekleri görebilecek miyiz, görmenin keyfiyeti nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefsini ıslah ve terbiye etmiş salih ve evliya zatlar arasında, kabrin arkasını görmek, melekler ile muhavere etmek adete bir kural haline gelmiştir. Milyonlarca evliyanın hayatında ve eserlerinde bu muhavere ve müşahedeler kati bir şekilde ispat edilip gösterilmiştir. Bir cihetle Üstad Hazretlerinin bahsini ettiği kapılar ve menziller işlek bir cadde haline gelmiştir.

Yalnız o kıvama gelip o kapılardan ve pencerelerden seyretmenin bedeli, nefsin ıslah ve terbiye edilmesi ve tahkiki bir imanı elde etmektir. Bu yol her insana açıktır, ama maalesef her insan o işlek caddenin içine giremiyor, girse o da görecektir.

Diğer bir mana olarak, görmek sadece göze münhasır bir şey değildir. İnsanın her bir aza ve duygusunun kendine özgü bir görme şekli vardır. Mesela akıl manalar ve deliller gözü ile görür, kulak sesleri görür, kalp aşk ve iştiyak ile görür.

Mesela kalbin bekaya olan aşkı, öteleri görmek demektir. Belki avam insanlar nefsini tam ıslah ve terbiye edemediği için, gözle göremeyebilir, ama diğer görme türleri ile görmesi pekala mümkündür. Avam tabakanın rüya aleminde ölmüş insanların ruhları ile mülaki olması veya peygamberler ve evliyaları görmesi bu kabildendir.

Ayetlerin kapı ve menzil olması umumi bir makamdır, herkes derece ve hissesine göre o kapı ve pencerelerden o hakikatleri müşahede edebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...