"Her bir âyet-i tenzil, birer menzildir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan bir menzil hakkında en sıhhatli bilgiyi oraya bizzat gitmek ve o menzili bizzat müşahede etmek suretiyle elde ettiği gibi, her bir âyet-i kerîme de bir menzil gibidir ve onu okuyanlara melekler hakkında en doğru ve hak bilgiyi vermektedir.

"Ey arkadaş! Şuraya kadar beyanatımız, kalbi kabule ihzar etmek ve nefsi teslime mecbur etmek ve aklı iz'âna getirmek için bir mukaddime idi. Eğer o mukaddimeyi bir derece fehmettinse, melâikelerle görüşmek istersen hazır ol. Hem evhâm-ı seyyieden temizlen. İşte, Kur'ân âlemi kapıları açıktır. İşte Kur'ân cenneti müfettihatü'l-ebvâbdır; gir, bak. Melâikeyi o cennet-i Kur'âniye içinde, güzel bir surette gör. Her bir âyet-i tenzil, birer menzildir."(1)

“Her bir âyet-i tenzil, birer menzildir.” ifadesi kısaca; "her bir indirilmiş ayet bir menzil, bir oda, güzel bir manzaraya açılan bir pencere gibidir; içlerine gir, içindeki o güzel ve tatlı manaları tefekkür et" denilmek isteniyor. Öyle ki bir ayette, bazen bir harfinde ifade edilen mana ve incelikler, kalınca bir kitap değerinde ve ayarında oluyor. İnsan bu ayetleri ne kadar tefekkür etse, yine tefekkür açısından içinde ne kadar gezinse bitiremez.

"Yedi gökle yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin; Şüphesiz ki O Halîmdir, cezâ vermekte acele etmez; Gafûrdur, günahları çokça bağışlar." (İsrâ, 17/44)

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَاْلاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

"... Bu âyet-i muazzama gibi pek çok âyât-ı Kur'âniye, bu kâinat Hâlıkını bildirmek cihetinde, her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevkle mütalâa ettiği en parlak bir sahife-i tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden, en başta ona başlamak muvafıktır."(2)

Mesela, Risale-i Nur'un Yedinci Şuası olan Ayetü'l-Kübra bu ayet menzilinin içinde bir gezinmek ya da bu ayetin küçük bir esintisi mesabesindedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

(2) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...