"Sahâbelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihâzât-ı kesire ile ubûdiyetin envâına ve şükür ve hamdin aksâmına daha ziyade mazhardırlar." Burayı "nefsin cihazatı" kısmı ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefsin cihazları insanın mahiyetine takılmış olan duygu ve hissiyatlardır. İnsan bu duygu ve hissiyatlar sayesinde Allah’ın isim ve sıfatlarını tadıp tartabiliyor.

Yani nefsin mahiyetinde bulunan bütün maddi duygu ve hissiyatlar nefsin cihazet-ı kesiresi hükmündedir. Ve nefsin mahiyetinde bulunan her bir cihaz Allah’a ve onun isimlerine açılan bir kapı bir pencere gibidir. O kapıları kapamak yerine o kapılardan isimlere bakmak gerekir.

Tasavvuf ehli riyazet ve çile ile bu kapıları kapatmış iken, sahabeler bu kapılardan İlahi isimlere bakmışlar ve marifetullahta terakki etmişler.

Nefis insan mahiyetinde maddi, cismani ve hayvani yönü temsil eden ve nurani ve latif duyguların terakki ve tekemmülünde rakip olan bir cihazdır. İnsanın nebati ve hayvani bütün istek ve arzularını cem eden bir terimdir nefis. Kesif ve cismani olduğu için Allah’ın isim ve sıfatlarının tamamının anlaşılmasında önemli bir miyar ve terazidir. İnsan bu kesif nefsi ıslah ve terbiye ile nurani ve latif bir surete çevrilebilir. İşte nefsin mertebeleri bu ıslah ve terbiye sürecinin aşamalarından ibarettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...