"Melâikelerle görüşmek istersen hazır ol. Hem evham-ı seyyieden temizlen." Meleklerle görüşmeyi nasıl anlayacak ve "evham-ı seyyie"den nasıl temizleneceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evham; hakikatte olmayan şeyleri var kabul emektir. Seyyie ise; yanlışlık, hata, günah demektir.

Maddi varlıkların mevcudiyetinin katiyeti nisbetinde, meleklerin de varlığına inanmak gerektiğini, onların varlığıyla alakalı hiçbir tereddüdün kalmaması ikaz edilmektedir.

Günahlar, nasılki ibadetimizdeki hazzın ve lezzetin kaybolmasına sebep oluyorsa, öyle de vehimler, şüpheler ve vesveseler bazı hakikatlerin görünmemesine ve inkârına sebep olabilir.

Bir önceki cümlede, “Şuraya kadar beyanatımız, kalbi kabule ihzar etmek ve nefsi teslime mecbur etmek ve aklı iz’ana getirmek için bir mukaddeme idi.”(1) buyurulmuş ve o mukaddemeyi anlayan bir kimsenin, meleklerle sanki görüşmeye hazır bir hale geldiği ders verilmişti.

Bu cümlede meleklerle görüşmek, yani onlara hakiki manada iman etmek için evham-ı seyyieden temizlenilmesi gereği hatırlatılmıştır. Bilindiği gibi, evham genel manasıyla, hakikati olmayan boş kuruntular demektir. Evhamdan temizlenmenin buradaki manası ise; melekler konusundaki bütün yanlış görüşleri ve batıl inançları bırakmak ve onlara Kur’ân’ın bildirdiği gibi iman etmektir. Nitekim sonraki cümlelerde böyle birisinin melaikeyi “o cennet-i Kur’âniyye içinde güzel bir surette” göreceği beyan edilmiştir.

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...