"Melâikelerle görüşmek istersen hazır ol. Hem evhâm-ı seyyieden temizlen." Meleklerle görüşmeyi nasıl anlayacak ve "evhâm-ı seyyie"den nasıl temizleneceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evham; hakikatte olmayan şeyleri var kabul emektir.

Seyyie ise; yanlışlık, hata, günah demektir.

Maddî varlıkların mevcudiyetinin kat’iyeti nisbetinde, meleklerin de varlığına inanmak gerektiğini, onların varlığıyla alâkalı hiçbir tereddüdün kalmaması ikaz edilmektedir.

Günahlar, nasılki ibadetimizdeki hazzın ve lezzetin kaybolmasına sebep oluyorsa, öyle de, vehimler, şüpheler ve vesveseler bazı hakikatlerin görünmemesine ve inkârına sebep olabilir.

Bir önceki cümlede, “Şuraya kadar beyanatımız, kalbi kabule ihzar etmek ve nefsi teslime mecbur etmek ve aklı iz’ana getirmek için bir mukaddeme idi.”(1) buyurulmuş ve o mukaddemeyi anlayan bir kimsenin, meleklerle sanki görüşmeye hazır bir hale geldiği ders verilmişti.

Bu cümlede meleklerle görüşmek, yani onlara hakiki mânada iman etmek için evhâm-ı seyyieden temizlenilmesi gereği hatırlatılmıştır. Bilindiği gibi, evham genel mânasıyla, hakikati olmayan boş kuruntular demektir. Evhamdan temizlenmenin buradaki mânası ise; melekler konusundaki bütün yanlış görüşleri ve batıl inançları bırakmak ve onlara Kur’ân’ın bildirdiği gibi iman etmektir. Nitekim sonraki cümlelerde böyle birisinin melâikeyi “o cennet-i Kur’âniyye içinde güzel bir surette” göreceği beyan edilmiştir.

(1) Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...