"Melâikelerle görüşmek istersen hazır ol. Hem evhâm-ı seyyieden temizlen." Meleklerle görüşmeyi nasıl anlayacak ve "evhâm-ı seyyie"den nasıl temizleneceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir önceki cümlede, “Şuraya kadar beyanatımız, kalbi kabule ihzar etmek ve nefsi teslime mecbur etmek ve aklı iz’ana getirmek için bir mukaddeme idi.”(1) buyurulmuş ve o mukaddemeyi anlayan bir kimsenin, meleklerle sanki görüşmeye hazır bir hale geldiği ders verilmişti.

Bu cümlede meleklerle görüşmek, yani onlara gerçek mânada iman etmek için evhâm-ı seyyieden temizlenilmesi gereği hatırlatılmıştır. Bilindiği gibi, evham genel mânasıyla, hakikati olmayan boş kuruntular demektir. Evhamdan temizlenmenin buradaki mânası ise; melekler konusundaki bütün yanlış görüşleri ve batıl inançları bırakmak ve onlara Kur’ân’ın bildirdiği gibi iman etmektir. Nitekim, sonraki cümlelerde böyle birisinin melâikeyi “o cennet-i Kur’âniyye içinde güzel bir surette” göreceği beyan edilmiştir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...