"Hem herbiri birer mizan içindeki bütün intizamlı mevcudat ve herbiri birer intizam içindeki bütün mizanlı ve ölçülü hey’ât, yine o ilm-i muhîte işaret eder." "Mizan içindeki intizamlı mevcudata" örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir şeyin belli bir ölçü içinde olması, zaten sistem ve düzeni netice ve sonuç veriyor demektir.

Mesela, yer ekseni yörünge düzlemine dik değildir; yörünge düzlemine doğru 23 derece 27 dakika eğiktir. Buna eksen eğikliği denir. Bu eğiklik neticesinde dünya üzerinde başta mevsimler olmak üzere sayısız intizamlar ortaya çıkıyor. Bir küçük ölçü ve mizan bu kadar sistemlerin ve nizamların oluşmasına sebebiyet veriyor.

Yine "yörünge düzlemi" dünyanın güneş çevresindeki hareketi esnasında izlediği elips şeklindeki düzleme denir ki, bu belli bir mizan içinde oluyor.

Bir örnek olarak; küçük bir mizan kabul edeceğimiz "eksen eğikliği" ve yıllık hareketin sonuçlarına bakalım:

Güneş ışınlarının bir yere geliş açısı yıl boyunca değişir. Bunun sonucunda; sıcaklık yıl içinde değişir, mevsimler oluşur, bir noktadaki gölge boyu yıl içinde değişir. Güneş ışınları bir yarım küreye eğik gelir, aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır.

Yıl içinde aydınlanma çizgisi kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer değiştirir.(Aydınlanma dairesi: Gece ile gündüzü ayıran sınır.)

Güneşin doğuş batış yerleri, saatleri ve ufuktaki konumu değişir.

Yıl içinde gece ile gündüz süreleri değişir.

Mevsimler arasında basınç farkı meydana gelir. Bunun sonucunda mevsimlik muson rüzgarları oluşur.

Dönenceler ve kutup dairelerinin sınırları belirlenerek matematik iklim kuşakları oluşur.

Güneş ışınları dönenceler üzerindeki noktalara yılda bir kez, dönenceler arasındaki noktalara ise yılda iki kez dik açı ile gelir. Dönenceler dışına ise hiçbir zaman dik açı ile gelmez.

Bütün bu sistem ve intizamların zahirdeki sebebi bir iki küçük mizancıklardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...