"Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmet-i İlâhiyeyle, on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu. Bâki kalan birisi de dokuz menfaati oldu." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Halimi soranlara dedim ki: Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmet-i İlâhiyeyle, on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu. Bâki kalan birisi de dokuz menfaati oldu."(1)

Nazar, burada insanların Üstad Hazretlerini büyük bir evliya görüp ona ilgi ve teveccüh göstermeleridir. Üstad Hazretleri böyle ilgi ve teveccühten çok sıkıldığı aynı zamanda merdümgirizlik haletinin de olması sebebi ile böyle nazarlar Üstad Hazretlerini hasta ediyordu. Bu sebeple mümkün mertebe nazarlardan, yani insanların ilgi ve tevecühünden kaçınıyordu.

“Ervah-ı gayr-i tayyibe cihetinden başıma gelen musibet...”

Bu ifade de dönemin, ruhu tayyip olmayan zalim ve dinsiz idarecilerinin, Üstad Hazretlerine yaptıkları baskı ve zulümlere nükteli bir gönderme var. Üstad Hazretleri yaşlı ve hasta olmasına rağmen sürekli zindan ve sürgünlere mahkum edilmesi, ancak habis ruhlu zalim dinsizlerin işi olabilir. Musibetten maksat Üstad Hazretlerine reva görülen sürgün ve mahkumiyetlerdir.

İkinci sualinize cevap ise Üstad Hazretleri bu ifadelerinde şükrü de mesleğimizin esasları içinde sayıyor:

"Der tarik-i aczmendî lâzım âmed çâr çiz / Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak ey aziz."(2)

"Elhasıl, en âlâ ve en yüksek tarik olan tarik-i ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki, o dört esas şöyle tabir edilmiş:

Der tarik-i acz-mendî lâzım âmed çâr-çiz: Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak, ey aziz."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 165. Mektup.
(2) bk. Mektubat, Dördüncü Mektup.
(3) bk. a.g.e., Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tilmizz
değerli kardeşim,ilgili mektubun siyak ve sibakına baktığımızda o musibetin üstadın attan düşmesi olduğu açıkça anlaşılıyor..ayrıca dinsiz insanlar ervah-ı gayrı tayyibeden olsalarda örfte bu lafız şeytani cinler için kullanılır..atın habis ruhları görüp ürkerek düşmesi imkanattandır..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...