Zeminle gökler arasında irtibatla mühim muamelelerin olduğu söyleniyor ve semâdan zemine gelenler sayılıyor. Zeminden semâya gidenler hususunda düşüncenizi alabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

En yakın yıldızın dünyamıza yaklaşık dört küsur ışık yılı uzaklıkta olduğu söyleniyor. Buna göre, arzdan semâya gidenleri, yerküresindeki maddî varlıklarda aramamak gerekiyor. Semâya gidenleri Üstad Hazretleri şöyle dile getiriyor:

"Evet, nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider. Öyle de ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya veya cesedlerini çıkaran ervah-ı emvat, izn-i İlâhî ile oraya giderler."(1)

“Ağırlıklarını bırakan”, yani vefat etmekle beden yükünden kurtulan ruhlar, Allah’ın izniyle semâya giderler. Bu İlahî izin peygamber ruhları, evliya ruhları ve imanla vefat edip kabir azabına dûçar olmayan diğer mü’minlerin ruhları içindir.

İnsanların her zikrinden ve tesbihinden bir melek yaratıldığı dikkate alındığında, yerden de semâya melekler gönderildiği söylenebilir. Öte yandan, bilhassa Kadir Gecesi'nde semâdan arza inen meleklerin tekrar geri dönmeleri de arz ile semâ arasındaki gidip gelmeye bir misal olabilir.(bk. Kadr, 97/4)

1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...