"Hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selâmet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı İlâhiyenin bir yekûn-u azîm teşkil ettiği zamanı..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Asr vaktinde ki, o vakit hem güz mevsim-i hazinanesini ve ihtiyarlık halet-i mahzunânesini ve âhir zaman mevsim-i elîmânesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmî işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selâmet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı İlâhiyenin bir yekûn-u azîm teşkil ettiği zamanı, hem o koca Güneş'in ufûle meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici, bîkarar olduğunu ilân etmek zamanıdır."(1)

Günün imsak ile başladığı düşünülürse, ikindi vakti günün sonuna doğrudur ve işlerin neticelendiği bir zamandır. Her insan o gün içinde mazhar olduğu nimetlerin bir değerlendirmesini yapmalı ve buna ikindi namazı ile mukabele etmelidir.

Her insan gün içinde sayısız nimetlere mazhar oluyor; görmesi, işitmesi, yemesi, içmesi, afiyette olması, Güneş'in onu aydınlatıp ısıtması, havanın kanını temizlemesi gibi... Bütün bu nimetler bir şükür ister ve ikindi namazı bütün bu şükürleri temsil eder.

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...