"Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömr-ü beşer, deverân-ı dünya, birbirine mukaddime olarak birbirinden haber veriyor, döner, işlerler." Kâinattaki zaman ayarlı faaliyetlerin birbirlerine bağlı olarak dönüp işlediğini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dünya denilen büyük saatteki her bir hareket, hem bir sonraki hareketin başlangıcı olmakta, hem de ondan haber vermektedir. Bugünün geçmesi senenin geçeceğini haber verdiği gibi, senenin geçmesi de insan ömrünün geçeceğini, o da dünya hayatının kıyametle son bulacağını haber vermektedir.

Bu saat misali Dokuzuncu Söz’de harika bir şekilde işlenmiş ve namaz vakitlerinin birçok hakikate işaret ettiği ifade edilmiştir.

Bu çok mühim dersten bir özet:

Fecir vakti, gecenin karanlığından gündüz âlemine geçişin ilk adımı, insanın da ana rahmine düşmesi de dünyaya gelmesinin ilk adımı. İlkbahar ise kıştan kurtulup yaza kavuşmanın ilk adımı olmuş ve nur-u Muhammedînin yaratılmasıyla da kâinat yokluk karanlıklarından kurtulup var olmaya doğru yine ilk adımını atmıştır.

İnsanın doğması Güneş'in doğmasına, gençliği öğle vaktine, ihtiyarlanması ikindi vaktine, ölümü Güneş'in batmasına benzetilmiş, Güneş'in ertesi sabah tekrar doğması ise insanın öldükten sonra dirileceğine misal olarak takdim edilmiştir.

Aynı şekilde, ikindi vakti gündüzün ihtiyarlık vakti; güz mevsimi senenin ihtiyarlık vakti; ahir zaman ise dünyanın ihtiyarlık vakti olmuştur. Kıştan sonra baharın gelmesi de dünya hayatından sonra âhiret hayatının geleceğine ayrı bir işaret sayılmıştır.

Bu sualin cevabını Nurlardan bir hakikat dersiyle noktalayalım:

"Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kati ise, haşrin sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir."(1)

1) Sözler, Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...