"Hem seyyidinden kaçmış bir köle" ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey Hâlık-ı Kerîmim ve ey Rabb-i Rahîmim! Senin Said ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin, hem âsi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelîl, hem müsi', hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene sonra nedamet edip senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatîatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptelâ olmuş, sana tazarru ve niyaz eder."

"Eğer kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şânındır. Çünkü Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergâhına gidilsin. Senden başka hak mâbud yoktur ki ona iltica edilsin."(1)

Hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde” ifadesi, Allah’ından kaçmış (Onun emir ve yasaklarına tam riayet edememiş) Ona iyi bir kulluk edememiş çok kusur ve günahlara girmiş bir kul, bir köle anlamında kullanılıyor.

Yani Seyyid Allah, köle kul, kaçmak da günah ve kusur anlamında kullanılıyor...

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...