"İşte, Kur’ân âlemi kapıları açıktır. İşte Kur’ân cenneti müfettehatü’l-ebvâbdır; gir, bak. Melâikeyi o cennet-i Kur’âniye içinde, güzel bir surette gör." Melekleri görme keyfiyeti nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefsini ıslah ve terbiye etmiş salih ve veli zatlar arasında, kabrin arkasını görmek, melekler ile muhavere etmek çok kolay bir iş haline gelmiştir. Nice evliyanın hayatında ve eserlerinde bu muhavere ve müşahedeler kat’î bir şekilde beyan ve ispat edilmiştir. Bir cihetle Üstad Hazretlerinin bahsini ettiği kapılar ve menziller işlek bir cadde haline gelmiştir.

Yalnız o kıvama gelip o kapılardan ve pencerelerden seyretmenin bedeli, nefsin ıslah ve terbiye edilmesi ve tahkikî bir imanı elde etmektir.

Burada Kur’ân cennetinin kapılarının açık olduğu beyan edildikten sonra “gir, bak” buyurulmakla, “Kur’ân’ı oku, ondaki melâikeyle alâkalı âyetlere nazar et. Cennette melekleri bizzat göreceğin gibi, Kur’ân cennetinde de onları güzel bir şekilde, yani hakikate en uygun tarzda görür ve sıhhatli bir imâna sahip olursun.” dersi verilmiştir. Böylece insan Kur’an cennetine davet edilmiş ve devamında Kur’ân-ı Kerim’den melâike alâkalı bazı âyetler nakledilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...