Block title
Block content

Cinnîlerle görüşmek mümkün müdür, bunun keyfiyeti nasıldır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm.) hem cinlerin hem de insanların peygamberidir. Kendisi onlarla bizzat görüştüğü gibi, O’nun varisi olan büyük zatların da onlarla görüştüklerine dair pek çok nakiller yapılmıştır. Vefat etmiş insanların ruhlarıyla görüşebilen bu zevatın, cinlerle de görüşebilecekleri rahatlıkla anlaşılır.

Ancak, bazı kimselerin medyumlara aldanarak cinlerin oyuncağı haline geldikleri de bir vakıadır. İnsanları böyle yanlış yollara sevk eden cinler, onların inanmayan kesimidir. Cinler insanlardan daha fazla yaşadıkları için, onların inanmayan kesimi, medyumlar yoluyla, insanlara önce geçmişe dair birtakım doğru haberler verirler, daha sonra sağladıkları bu itimat ortamında onlara batıl fikirler ve yanlış inançlar aşılayabilirler.

Bu konuda çok dikkatli olmak gerektiğini Üstat Hazretleri şu beyanları ile çok güzel ortaya koymuştur:

“İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervâh-ı habise bilmüşahede bulunduğu gibi, cinnîden cesetsiz ervâh-ı habise dahi bulunduğu, o katiyettedir. Eğer onlar maddî ceset giyseydiler, bu şerîr insanların aynı olacaktılar. ... ”(1)

(1) bk. Lem’alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...