"Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Bir derman, haddinden geçse, dert getirir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Bir derman, haddinden geçse, dert getirir."(1)

Her ilacın bir dozajı ve ölçüsü vardır. O ilacın dozajı az olursa tesir etmez, çok olursa zehirleyip öldürür. İlacın hastaya faydalı olması ve tesir etmesi için belli bir kıvamda ve ölçüde olması gerekir. Aynı durum sevgi ve nefret için de geçerlidir.

Her şeyin ifrat ve tefriti zararlıdır. Muhabbetin de ifrat ve tefriti bir kısım insanları dalalete götürmüştür. İslâm dini her şeyde olduğu gibi, muhabbetin de ölçüsünü koymuştur.

Hiristiyanlar Hz. İsa’yı hâşâ, Allah’ın oğlu olarak, ya da O’na ulûhiyet sıfatı vererek sevdiler ve dalalete düştüler.

Yine Yahudiler Hazret-i İsa (as)’a olan kin ve öfkelerinden dolayı onun nübüvvetini inkâr ederek küfre girmişlerdir. Müslümanlar ise Hazret-i İsa (as)'ı bir kul ve resul olarak kabul edip ifrat ve tefritten sakınarak istikametli davranmışlardır.

Yine bir kısım Alevîler Hazret-i Ali’yi (ra) sevmede ifrat edip dalalete saptılar; Haricîler de ona düşmanlık ederek dalalete düştüler. Ehl-i sünnet ise Hazret-i Ali (ra) haddinde ve makamında kabul edip, ciddi mânâda sevmekle ölçüyü muhafaza etmişlerdir.

Cimri olan bir insana cömertlik telkin edilir, onun bu hastalığı bu nasihat ile tadil edilmeye çalışılır. Müsrif bir insana da iktisad telkin edilir, bu da bu yolla tedavi edilmeye çalışılır.

Cimri adama iktisad, müsrif adama da cömertlik telkin edilmez. İktisad ya da cömertlik birine derman iken diğerine dert olabiliyor. Bu yüzden her hastalığın ilacı başkadır. Tabip hastalığa göre ilaç yazar ve tedavi eder. Tedavide doğru ilacın verilmesi tek başına yetmez; onun dozajının iyi ayarlanması gerekir.

Manevî hekim olan âlimler de manen hasta olanlara karşı nasihatlerini çok iyi ayarlamalı, ifrat ve tefritten kaçınmalıdırlar. Aksi halde nasihat tesir etmez.

Hocanın birisi kibirli bir adama "kâfire karşı kibir sadakadır" demiş. Adam da önüne gelene çalım satmaya, amirine kafa tutmaya ve ailesine kibri aşılamaya başlamış. Bu gibi durumlara çokça şahid olmaktayız.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 71.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

acizim
Bir derdin dermanı ;Günlerce su içmemiş birisine su ilaçtır acil içmesi gerekir vaciptir zorunludur gereklidir.Başka bir derde zehir olabilir; aynı su ameliyattan çıkmış birisine zararlıdır yasaktır onun için zehirdir haramdır.Bir derman haddinden geçse dert getirir; susamış bir insan su içer susuzluğunu giderir ama kanmayıp su içmeye devam ederse atların aşırı su içmekten çatlaması gibi ölür.derman olan su haddi, sınırı geçdimi, dert getirir ,zarar verir istenmeyen bir durumdur mekruh dur. (27. söz hatime - mezhepler)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...