"Ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlık âlemi, bilhassa Yirminci asrın başlangıcından bu yana, ilim ve teknolojide baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bunun daha da hız kazanarak devam edeceği şüphesizdir. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri bu hususa şöyle dikkat çeker:

"Elbette nev-i beşer âhir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir, bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir."(1)

Bu sözlerin bundan yaklaşık yetmiş yıl önce söylendiği ve bugünkü yaşanan ilim ve fennî inkişafların hangi noktaya geldiği dikkate alınırsa, yukarıdaki tespitin ne kadar isabetli olduğu kolayca anlaşılır.

Şimdi burada Yirminci Söz'de geçen ve sadece tıp ilminin maddi sınırını tayin eden bir ifade üzerinde duralım. İfade, Hz. İsa (as)'ın tıp konusundaki bir mucizesini tefsir etmektedir:

"Kur'ân, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibâa beşeri sarihan teşvik eder. Öyle de şu elindeki sanat-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbânîye remzen tergib ediyor. İşte, şu ayet işaret ediyor ki, en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse, ey insan ve ey musibetzede benî Âdem! Meyus olmayınız. Her dert, ne olursa olsun, dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hattâ ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür..."(2)

Bu çok veciz ifadede tıp ilminin varacağı nokta açısından iki mühim sınır çizilmiş. Birincisi: "İşte, şu âyet işaret ediyor ki, en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir." ifadesi. İkincisi ise; "Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." ifadesinde saklı.

Birinci ifadeye göre tıp ilmi öyle bir noktaya gelecek ki, başta kanser olmak üzere günümüzün birçok müzmin hastalıklarına çare bulunacaktır. Bugün tıp ilminin dünyada en hızlı ilerleyen ilim dallarından biri olduğu ve her gün yeni ilaçlarla birçok hastalığa çare bulunduğu göz önüne alınırsa, Bediüzzaman Hazretlerinin ortaya koyduğu tespitin ne derece isabetli ve geçerli olduğunu anlamak zor olmaz.

Fakat tıp ilminin ne derece ilerleyeceğini, nereye kadar gideceğini gösteren asıl ifade, "Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." ifadesidir.

"Muvakkat" kelimesinde açık bir sınır gözükmüyor. Yani ne kadar "muvakkat?" Bir dakika mı? Bir saat mi? Bir gün mü? On yıl mı?..

Bugün için bakarsak, ölmesi kesin olan bir kalp ya da böbrek hastasına organ nakli yapılarak, hastanın üç beş yıl daha yaşaması temin edilebiliyor. Demek ki günümüzde "muvakkat" kelimesinin karşılığı beş on yıl gibi bir rakam. Fakat yeni ortaya çıkan gelişmelerle bu sürenin çok daha uzun olacağı gözüküyor. İnsanın gen haritasının keşfedilmesi, kolonlama, her gün yeni ilaçların bulunması gibi keşifler buna en açık delildir. İşte bu yeni keşifler "ölüme muvakkat bir hayat rengi vermenin" süresini daha fazla arttıracak gelişmelerdir.

Ek bilgi için tıklayınız:

- Hz. İsa'nın Tıp İlmine Rehberliği (VİDEO)

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe

Önceden kalp hastası ölürdü, ve ufak hastalıktan dahi ölünürdü; ama şu anda kalp hastaları vs hastalar, bakıyorsunuz dakikalık ameliyatlarla iyileşiyor..
Demek Üstad'ımızın tespiti doğru

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
insirah

"insanlık ölüme kesin olarak çare bulduğunu zannedecek, diğer ilim ve teknik gelişme ile birlikte öylesine bir gurura kapılıp ilâhî iradeye meydan okumaya kalkışacak ve neticede başına kıyameti koparacak"
Bu tesbit çok güzel. Onbeşinci mektupta geçen , Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? sorusuna da mantiki bir cevap oluyor..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
husrevustad
Evet çok güzel bir cevap teşekkürler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ishak...
Allah razı olsun istifade ettik
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
YİBO
Ve Risale-i Nur'dan anladığımız kadarıyla, ilim ve teknik ve tıp öylesine gelişecek, öylesine ilerleyecek ki, bu "muvakkat" süre insanların zihninde "ebedîleşecek," yani insanlık ölüme kesin olarak çare bulduğunu zannedecek. İnsanlık, diğer ilim ve teknik gelişme ile birlikte öylesine bir gurura kapılıp ilâhî iradeye meydan okumaya kalkışacak ve neticede başına kıyameti koparacak BU CEVABA YÜZBİN MAAŞALLAH ALLAH RAZI OLSUN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurcu56

"Ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." ifadesiyle kastedilen bitkisel hayat olabilir mi? Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın fişini çekmek caiz midir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

“Ölüme muvakkat bir hayat rengi vermek” tabirinin muhtemel birçok manası olabilir. Mesela, bu asrın tıbbi açıdan inkişaf edip birçok ölümcül hastalıkları tedavi edilebilmesi ve hayatı bu vesile ile devam ettirmesi; makineler vasıtası ile ölecek birisinin bitkisel hayat ile hayata devam etmesi; koruyucu hekimlik ve tıbbi araştırmaların sağlıklı ve uzun bir hayata vesile olması bunlardan bazılarıdır.

İşin fıkhî boyutu ise şu şekilde ifade edilmiştir:

"İslam dinine göre kişinin kendi canına kıyması (intihar) yasak olduğu gibi, tıbbi bilgilere göre yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın hayatına bir başkası eliyle son verilmesi de yasaktır."

"Ancak yoğun bakım cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kimsenin, solunum cihazından kurtarılmasının iki şartının bulunması durumunda caiz olacağı ifade edilmiştir. Bu şartlar;"

"A. Kalp ve solunumun tamamen durması ve mütehassıs tabiplerin, bu durumdan geri dönüşün artık imkânsız olduğu neticesine varmaları."

"B. Beynin bütün fonksiyonlarının kesin olarak durması ve mütehassıs tabiplerin bu durumdan geri dönüş olmadığına hükmetmiş olmaları."(1)

1) bk. Ötanazi (ölme hakkı) caiz midir? Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın fişi çekilebilir mi?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...