Otuz Üçüncü Söz'ün Birinci Pencere'sini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci Pencere"

"Bilmüşahede görüyoruz ki, bütün eşya, hususan zîhayat olanların pek çok muhtelif hâcâtı ve pek çok mütenevvi metâlibi vardır. O matlapları, o hâcetleri, ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden, münasip ve lâyık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki, o hadsiz maksudların en küçüğüne, o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz."(1)

Bu pencerede; bütün eşyanın acizlik ve ihtiyaç dili ile Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlikleri tahkik ediliyor. Yani en küçük mahlûktan tut, en büyük gezegenlere ve kürelere kadar, her şey muhtaçlık ve âcizlik dili ile âcizlikten münezzeh olan sonsuz kudret sahibi Zât-ı Zülcelâl bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını tedarik eder.

İnsanın sayısız ihtiyaçlarının, ummadığı ve beklemediği bir yerden verilmesi, kat’î bir şekilde Allah’ın varlığına ve birliğine delalet ve şehadet ediyor. Toprak gibi hayatsız ve şuursuz bir unsurdan, sayısız bitkilerin, sebzelerin ve yiyeceklerin yaratılması hakikaten parlak bir tevhid levhasıdır.

Kışta kışa uygun yemek ve içeceklerin, yazda yaza uygun yemek ve içeceklerin insana ikram ve ihsan edilmesi, açık bir dille bizi bilen ve gören bir Zât'ın, bize şefkat ve ihsanını gösteriyor ve her ihtiyacımızı ve talebimizi işiten ve bilen bir Zât-ı Akdes’e işaret ediyor.

Bu pencereye ihtiyaç penceresi denilebilir. Yani mevcudatın ihtiyaç dili ile Allah’a şehadet etmesi anlatılıyor.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mustafa kayapalı
İnsana en luzumlu olan şeyler en kolay ve en ucuz olarak ihsan ed iliyor.Mesela en büyük ihtiyaç olan havaya çok kolay ve ücretsiz, havadan sonra ikinci derece suya vegıdaya muhtaçtır.Bunlara havaya göre biraz daha zahmetle ulaşır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yağız22
risalenin bir bölümünde anlatılıyordu;insan ne kadar acizse ona göre rızkını kolay kazanıyor ve güçlendikçe rızkını temin etmek için çabalaması gerekiyor.anne karnındaki bebeğe en güzel ve tam bebeğe göre hazmı kolay rızık,bebek hiç çabalamadan veriliyor.insan büyüyüp güçlendikçe rızkı için çalışmak zorunda.ağaçlarında, hayvanlar ve insanlar gibi hareket edemedikleri için su onların ayağına kadar gidiyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim

DELALET VE ŞEHADET ETME ARASINDA NASIL BİR FARK ANLAYACAĞIZ? Şu cümlenin sonunda kullanılmış, Üstadımız da yeryer kullanıyor: "İnsanın sayısız ihtiyaçlarını, insanın ummadığı ve beklemediği bir yerden ve yönden görmesi ve ona cevap vermesi, kati bir şekilde Allah’ın varlığına ve birliğine delalet, belki şehadet ediyor."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Delalet işaret anlamında şehadet ise kesinlik anlamında kullanılıyor. Delillerin bazısı işaret seviyesinde bazısı ise kesinlik seviyesinde oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...