Her duaya cevap var. Dua hangi vakitlerde daha ziyade makbul olur, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Duanın makbul olduğu vakitler hadis-i şeriflerde şöyle ifade buyurulur:

Ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz.” (Kenzu’l-Ummal, II, s. 108)

"Kulun, Rabbina en yakın olduğu hâl, secdeye varmış olduğu haldir. Artık secdede duayı çokça yapınız." (Müslim, Salât 215)

“Duaların en hayırlısı arefe günü yapılandır.” (Muvatta, Hac 246)

Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dua geri çevrilmez: Receb’in ilk gecesi, Şaban’ın yarısı gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi.” (Beyhakî, Şu’ab’ul-Îman, Hadis No: 3558)

“En faziletli gününüz cumadır. O günde bana bol bol salavat getiriniz. Çünkü sizin okuyacağınız salavat-ı şerifeler o gün bana arz edilir.” [bk. Ebû Davud, Salât 207, (1047); Nesâî, Cum'a 5, (3, 91,92)]

"Her gece Rabb’imiz, gecenin son üçte birinde (seher vaktinde) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Kim bana dua ederse icabet edeyim, kim benden bir şey isterse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım.' diye buyurur." (İbni Mâce, İkametü’s-Salât: 182)

“Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların sonunda yapılan dua en makbul dualardandır.” (Tirmizî, Daavât 80)

Üstad Hazretleri de bu gibi hadislerden aldığı ders ile şöyle bir sınıflandırma yapar:

Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra,

Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde,

Hem Cumada, hususan saat-i icabede,

Hem şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meşhurede,(mübarek geceler)

Hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde dua etmek, kabule kârin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyen me’muldür.(1)

1) bk. Mektub, Yirmi Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...