Her şeyin mahiyetinin devam ettiği ancak itibari teşahhusların değiştiği ifade edilerek, mahiyetlerin manalarının ve hakikatlerinin ebediyen sabit olup baki kalacağı anlatılıyor. Burada ne kastediliyor ki harekât-ı zerrat bu gaye üzerine çalıştırılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruhu olan varlıklar hakiki manada farklı olduğu için itibari bir farklılığa ihtiyaç kalmıyor. Yani her ruhlu varlığın diğer ruhlu varlıklardan ayrı bir kimliği, farklı bir şahsiyeti vardır; başka bir mahluk ile aynı değildir.

Mesela, Hz. Âdem (as) zamanında yaratılan bir koyun ile şimdi yaratılan bir koyun birbirinin aynı değildirler. Her iki koyunun hakiki birer kimlikleri ve birbirinden farklı şahsiyetleri olduğu için, itibari bir kimliğe ve nispi bir farklılığa ihtiyaç bırakmıyor.

Mesela, bir elma ağacı yaprağı, çiçeği ile ve meyvesi ile elma ağacının ruhu hükmünde hakikatini ve mahiyetini taşımakla beraber, bir önceki bahardaki elma ağacından farklı yaprak çiçek ve meyveler vermesi ile Allah’ın isimlerinin manalarını her an sayısız diller ile ifade etmiş oluyorlar.

Bitkilerin her kışta ölüp baharda yeniden ihya edilmeleri sabit olan isimlerin ve onların hakikatlerinin manasını izhar etmek içindir. Ta ki o isimler kolayca okunabilsin ve takdir edilebilsinler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...