Zerre Risalesi'nde neticede meselenin “Emr-i kün feyekün”e bağlanmasının hikmeti ve sırrı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kün, 'ol' demektir. 'Emr-i kün feyekün', 'Allah’ın yaratmayı dilediği şeye, “ol” diye emretmesi ve böylece onun varlık sahasına çıkması' demektir. Tefsir-i Kebir sahibi Fahreddin Râzi, 'ol' emri hakkındaki değişik te’villeri sıralar ve en kuvvetli te’vil olarak şunu kaydeder:"

“Cenâb-ı Hakk’ın 'ol' demesinden maksat, eşyanın yaratılmasında İlâhî kudretin sür’atle nüfuz ettiğini göstermektir.”

Var olan her şey “Ol!” emrini almış demektir. Burada emirden maksat, Allah’ın o şeyi var etmeyi irade etmesiyle onun hemen meydana gelmesidir. Bu emir her zerreye de verilmektedir. Zira zerrelerden bir şeylerin yapılması ya o zerrelerin kendi irade ve kudretleriyledir, buna ihtimal verilemez. Veya o zerreler emir tahtında hareket ederler, ne olmaları irade edilirse o olurlar. Konuyu sondan başa gelerek açıklayalım:

Zerrelerin faaliyetiyle bir ağaç meydana gelmiş ve ondan, meselâ, elma meyvesi çıkmıştır. Burada sayısız zerreler birlikte çalışarak elma olmuşlardır. Bu oluş ya zerrelerin “elma olmaya” karar vermeleri, bunun için birlikte çalışmaları ile hasıl olmuştur veya zerrelere “Elma ol!..” emri verilmiştir. Elbette aklı başında olan bir insan ikinci şıkkı tercih edecek, "Bu iş ancak ve ancak kainatı bir anda yaratan ve idare eden Allah'ın işidir." diyecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...