"Her zinazar, gözüyle, yerden ta Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her ziilim, aklıyla kozmoğrafya kanunlarına binip yıldızların ta arkasına bir dakikada gider. Her zikalp ve kâmil veli, seyrü sülûk ile Arştan ve daire-i esma..." Örnekle izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Teleskop ile göğe baktığımızda; bir anda, bizden çok uzak olan Neptün’e ulaşırız. Normal şartlarda oraya yüz yılda gidemeyiz ama latif olan göz nuru, bir anda Neptün’e ulaşabiliyor.

Bir astronomi âlimi, akıl vesilesiyle kısa bir zamanda bütün uzayı fikren gezebilir. Cismen yüz yılda katedilemeyecek yolları; kısa bir zaman diliminde katedebiliyor.

İman ve ubudiyetle maddi ve cismani bütün kayıtlar ortadan kalkar. Âdeta mazi ile müstakbel, hazır zaman hükmüne geçer. Bu yüzden "ruhun derece-i hayatı çok geniş ve kayıtlardan azade" denilmiştir. Tam nuraniyet kazanan Peygamber Efendimizin (asm) mübarek bedeni, bir anda miraca gidip gelmiş ve yüzlerce yılda bitirilemeyecek manevi seyahati bir an-ı seyyalade tamamlamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Hll127

"Hattâ, Şeyh-i Geylânî, İmam-ı Rabbânî gibi bazı zatların ihbarat-ı sadıkaları ile, bir dakikada Arşa kadar urûc-u ruhanîleri oluyor." Bu nasıl oluyor, izah eder misiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Nefsini terbiye edip ruhun hayat derecesine ulaşan evliyalar kısmen dünyevi ve cesedi bağlardan ve kayıtlaradan sıyrılarak ruhani işlere ve yükselmelere mazhar olabiliyorlar.

Mesela bast-ı zaman ve tayy-ı mekan bu evliyaların mazhar olduğu iki önemli keramettir.

Üstadımız bu gerçeğe şu şekilde işaret ediyor: “Hem şu hakikate bina edilen beyne'l-evliya kesretle vuku bulmuş olan bast-ı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur'âniyeyi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehl-i hak ve sıdk, bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hadsiz ve kesretli bir tevatürle bast-ı zaman HAŞİYE hakikatini aynen müşahede ettikleri medar-ı şüphe olamaz.

Şu bast-ı zaman, herkesçe musaddak bir nev'i, rüyada görünüyor. Bazan bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvâli, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için, yakaza âleminde bir gün, belki günler lâzımdır.”

Peygamber Efendimizin hem mübarek cesedi hem de ruhu ile miraca yükselmesi onun en büyük mucizelerinden birisi olduğu gibi nefsini ıslah edip velayet makamına çıkan evliyalarda ruhani seyahatlere mazhar olabiliyorlar.

Şeyh-i Geylanî, İmam-ı Rabbanî gibi bazı zâtlar ruhları ile arşa yükselip orada Allah’ın Rububiyetini müşahede ve tefekkür edebilirler. Nasıl insan zihnen ve hayalen kainatı dolaşıp tefekkür edebiliyor ise aynı şekilde ruhu cesedine galip gelmiş evliyalarında arşa uruc etmesi ve oraları müşahade ve tefekkür etmesi olabilir.

İnsan rüyada ruhu ile nasıl her tarafı gezip dolaşabiliyor ise aynı şekilde ruhu nuraniyet kazanmış bir evliyada arşı ve müteal alemleri gezip dolaşabilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Hll127

Allah razı olsun güzel izah

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...