Hadiste “Bir anda dönmüş, gelmiş.” denildiği ifade ediliyor. Gidiş de bir anda olduğuna göre, neden gidişten bahsedilmiyor olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Efendimiz (a.s.m), Üstadımızın ifadesiyle velayetiyle mi'raca çıkmış, fakat risaletiyle dönmüştür. Velayet yolu nispeten zamanlı, meşakkatli ve sıkıntılı olabiliyor. Bu tarz bir ilerleyişe, insanların Allah'tan uzak olmaları hasebiyle yakınlaşmaları anlamındaki kurbiyet denilmektedir. Ama risalet yolu ise Allah'ın kullarına yakınlığı anlamına gelen akrebiyet yoluyla olduğu için zamansız gelmiştir.

Hadîs-i şerîflerde mi’raca gidiş hakkında verilen bilgiler hem çok hem de teferruatlıdır. Dönüş hakkında sadece “Bir anda dönmüş gelmiş.” buyrulması, bu dönüş yolculuğunda peygamberlere namaz kıldırmak, semâ tabakalarını gezmek, o tabakalarda makamları bulunan peygamberlerle görüşmek gibi safhaların olmadığını ifade etmektedir.

Zâten mi’racta bast-ı zaman sırrı hakimdir. Gidiş de geliş de çok kısa bir zamanda vuku bulmuştur. Üstad Hazretleri bu kısalığı “birkaç dakikalık zaman-ı mi’rac” ifadesiyle dile getirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...