"Hiç rikkat-i cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı mânevîsini insafsızca dişliyorsunuz?" "Sıla-i rahm" ile "gıybet"in vech-i tevfiki, Üstad'ın maksudu nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sıla-i Rahim, akrabalarla alâkayı sağlam tutmak, irtibatı koparmamak demektir.

Sıla; vuslat yani kavuşmak mânasına gelir. Rahim ise, rahmet, acımak ve şefkat etmek demektir. Ayrıca, akrabalık, hısımlık ve yakınlık gibi mânalara da gelmektedir.

Sıla-i Rahim; başta ana baba olmak üzere, yakın ve uzak akrabaları, dostları ve komşuları ziyaret etmek, onlarla irtibatı kesmemek, hatırlarını sormak ve gönüllerini hoşnut etmektir.

İslam dininde sıla-i rahim çok mühimdir.

“Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının.” (Nisa Suresi, 4/1)

“Onlar ki Allah’ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler (akrabalık bağlarını devam ettirirler ve iyilikte bulunurlar); Rablerine saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar...Fakat Allah’ın tevhid akidesini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah’ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar (akrabalık bağlarını kesenler) ve yeryüzünü fesada verenler var ya; işte bunlar, lânet onlara ve yurdun kötüsü Cehennem de onlara.”(Ra’d Suresi, 13/21-25)

“Demek idareyi ve hâkimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir.” (Muhammed Suresi, 47/22-23)

Bu gibi ayetler de sıla-i rahmin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ortaya koymaktadır:

Gıybet ise; insanlar arasındaki münasebeti ve içtimaî münasebetleri zayıflatan hatta koparan bir günahtır.

Sıla-i rahim, bir nevi gıybetin panzehiri gibidir. Zira gıybet, akrabalar arasındaki alâkayı zayıflatır, husumeti çoğaltır; sıla-i rahim ise, bağı kuvvetlendirir, muhabbeti artırır. İkisi bir arada bulunamaz. Yani kişi sevmediği ve gıybetini ettiği bir akrabası ile samimi bir sevgi ve kardeşlik içinde olamaz. Ya gıybeti terk edecek ya da sıla-i rahmi terk edecektir. İkisi bir kalpte hakikî mânada cem’ olamazlar.

Haysiyetli bir insan, bir akrabasını ya da dostunu sürekli çekiştirip, sonra da bir araya geldiği zaman ona samimi bir muhabbet izhar edemez. Bu iki hal bir arada olmaz, hem de haysiyetli bir insana yakışmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...