"Hüccet-ül Kur'an Ale’ş-Şeytan ve Hizbihî..." ifadesi ne manaya gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hizip; cemaat, takım, parti, fırka gibi manalara gelir. Nur Külliyatında, Kur’an şakirtleri için "Hizbü'l-Kur’an"; din düşmanları için ise "Hizbü’ş-Şeytan" ifadeleri kullanılmıştır.

Hizbihi, “onun (şeytanın) hizbi, cemaati” demektir.

Buna göre, “Hüccetü'l-Kur'an Aleşşeytan ve Hizbihî” ifadesi, “şeytan ve onun cemaatinin kalplere attıkları şüphelere karşı Kur’an'dan getirilen deliller” demek olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...