"Hulf-ül vaad ya cehilden, ya aczden gelir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hulfü'l-vaad ıstılahî olarak ahdinden dönmek, verdiği sözü yerine getirmemek mânasına geliyor. Meşru bir sebebi olmadığı halde verdiği sözü yerine getirmemek ise, insanlar nezdinde kötü bir davranıştır.

Bir va’di yerine getirmemenin iki temel sebebi olabilir. Birisi o vaad ettiği şeyi yapmaya ilmi kifayet etmez, diğeri ise onu yerine getirmeye gücü yetmez.

Nihayetsiz ilim ve kudret sahibi olan Allah için bu düşünülemez. Cenâb-ı Hak, dünyayı yaratmayı bildiği gibi âhireti yaratmayı da bilir. Keza, dünyayı yaratmaya gücü yettiği gibi âhireti yaratmaya da yeter. O halde, vaad ettiği âhireti mutlaka yaratacaktır ve yaratmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...