"Hulfü’l-vaad ise, hem zillet, hem tezellüldür." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hulfü’l-vaad ise, hem zillet, hem tezellüldür; hiçbir cihetle celâl-i kudsiyetine yanaşamaz. Hulfü’l-vaîd ise, ya aftan, ya aczden gelir..."(1)

Hulfü'l-vaad terim olarak ahdinden dönmek, verdiği sözü yerine getirmemek anlamına geliyor. Meşru bir gerekçesi olmadığı halde verdiği sözü yerine getirmemek ise, insanlar nezdinde kötü, aşağılık ve haysiyetsizce bir davranıştır.

Söz verip sözünü yerine getirmeyen birisine kimse itibar etmez ve herkes tarafından aşağılanır. Bu itibarsızlık ve aşağılanma ise zillet ve tezellülle eş değer oluyor.

Aciz, fakir ve noksan olan insanlar arasında bile sözünden dönmek böyle aşağılık ve zillet olarak görülüyor ise aczden, fakr ve noksanlıktan münezzeh ve mukaddes olan, yani sözünü yerine getirmesi en kesin ve garanti olan Allah hakkında hulfü'l-vaad asla ve kata caiz olmaz.

Hele ki gücü, zenginliği, imkanı olduğu halde sözünü yerine getirmemek, ahlaki anlamda daha bir zillet daha alçalma halidir. Allah -haşa- bu gibi hallerden münezzeh ve mukaddestir. Allah söz vermiş ise mutlaka o sözü yerine getirir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...