"Hususan mâsum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir." ifadesini nasıl anlamalıyız. Masum hayvanlardan kasıt ve daha mükemmel olan nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hayvan gibi olamazsın. Çünkü, hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar, yatar, Hâlıkına şükreder. Hattâ kesilmek için yatırılan bir hayvan, birşey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister; fakat, o his dahi gider, o elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat-i İlâhiye, gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan mâsum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir."

"Fakat, ey insan, senin mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybîlikten çıkmasıyla, setr-i gaybdan hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, elîm firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler, senin cüz'î lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde yüz derece hayvandan aşağı düşürür."(1)

Hayvanlarda akıl ve şuur sahibi olmadığı için, geçmişin acıları ve geleceğin endişeleri onların hazır keyfini bozmaz. Şayet hayvanlar geçmiş ve gelecek hakkında tam bir şuura sahip olsalardı, hayat onlar için gayet acı ve ızdıraplı olurdu. Mesela, ahırdaki inek her an kesilme korkusunu hissetmiş olsa yani bu şuurda olmuş olsa idi, o zaman yemeden ve içmeden kesilirdi, hayatı ona tam bir azap olurdu.

Allah hayvanların geçmiş ve geleceğini hissettirmiyor, onlar da bu durumdan tam istifade ediyor. Yoksa kurban bayramında gözü önünde arkadaşı kesilen bir inek, önüne konulan samanı yiyip, suyunu içer mi?

Masum hayvanlar hakkında mükemmel olan husus geçmiş ve geleceğin bilinmemesidir. İnsan bu hususta hayvanlar gibi değildir. İnsanda akıl olduğu için geçmişi hatırlar, gelecekten ciddi endişeler taşır. Bu da insanın hazır keyfini bozmaya kâfi bir durumdur.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Üçüncü Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...