''Hususan Şaban ve Ramazan'da, akıldan ziyade kalp hissedardır, ruh hareket eder.'' cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın maddî azaları ve cihazları nasıl hisse ve rızık noktasından birbirine zıt ve muhtelifdir. Mesela, midenin gıdası yemek ve sudur, gözün gıdası renklerdir, burnun gıdası kokudur, dilin gıdası tatlardır, dokunma hissinin gıdası sertlik ve yumuşaklıktır, hakeza...

Aynen öyle de, insanın manevî aza ve cihazlarının da hissesi ve rızıkları farklıdır ve sofraları başka başkadır. Aklın hisse ve gıdası hikmet ve tefekkürdür.

Kalbin hisse ve gıdası İlahî aşk ve onun zikrinden hâsıl olan nurlardır. Ruhun gıdası ise güzel ahlak ve ibadetlerden gelen manevî nurlardır.

Hususan üç aylar bir manevî panayır olmasından zikir ve ibadet daha ziyade yapıldığı ve Allah’ın buna mukabil, bu aylarda mü’minlere çok sevap ve nur vermesinden dolayı, akıldan ziyade kalb ve ruh istifade ediyor. Bir nevi bu aylar kalb, ruh ve sırlar için birer ilahî ziyafet hükmündedir.

Zira bu ayların dışındaki zamanlarda, insanların ekseriyeti dünyaya daldığı ve gaflet içinde olduğu için, şuhur-u selase kalb ve ruh gibi cevherlere hususî bir zaman dilimi hükmüne geçiyor.

Bu aylarda kalb ve ruh hareket haline geçer ve terakki eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

HAKANN
recep niye yok
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Recepte aynı manalara mazhar bir aydır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...