"Hüvenin lafzında bir lem’a-i vahdaniyet bulunduğu gibi; manasında ve işaretinde de nurani bir cilve-i ehadiyyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid bulunuyor." Bu cümleyi açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Vahdaniyet” Cenab-ı Hakk’ın birliğini ifade eder. Zâtî sıfatlarındandır; “Zât’ında, sıfatında şeriki olmayan” diye tarif edilir.

“Lem’a-yı vahdet” ifadesi, “Allah’ın birliği güneş gibi bir hakikattir, 'hüve' lafzının söylendiği hava da o güneşten bir lem’adır, bir ışık huzmesidir.” manasını ifade eder. O kadarcık bir havaya bu kadar kabiliyetler takan ve bu kadar vazifeler gördüren ancak Allah’tır.

Hüvenin lafzı, bu şekilde, Allah’ın birliğini gösterdiği gibi, manası da Allah’ın vahdaniyetine işaret eder. “La ilahe illa hu”, O’ndan başka ilah (hak mabud) yoktur, demektir. Kendinden başka ilah olmayan Zât ise Ehad’dir, birdir. Ehad, Allah’ın Zât’ının birliğini, “kıdem, beka, muhalefetü’n-lil-havadis gibi Zât’î sıfatlara sahip bir başka ilah bulunmasının muhal olduğunu” ifade eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...