"Vâhid-i Ehad" ne demektir, ikisi de birlik manasına gelmiyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahid ve Ehad isimlerinin her ikisi de Allah’ın birliğini ifade ederler.

Vahid isminin manası: Allah’ın bütün sıfatları sonsuzdur ve mutlaktır; bu sıfatlara sahip bir başka varlık düşünülemez.

Ehad isminin manası: Allah vacib’ül-vücuddur, ezelî ve ebedîdir, bu sıfatlara sahip bir başka zat olamaz.

Buna göre, Vahid, Allah’ın sıfatlarında şeriki olmadığını, Ehad ise zatında şeriki olmadığını ifade eder.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Ehad ile ehadiyet, Vahid ile vahidiyet, tevhid ile vahdet" arasındaki farkı izah eder misiniz?

- "O Vâhid'dir, Ehad'dir. Her şeye kadirdir." Vahid ve Ehad isimleri arasında fark var mı ve Kadir olmaya katkısı nedir?

- "Vahidiyet", "Vahdaniyet", "Ehadiyet" ve "Ferdiyet" kavramlarını ve farklarını genişçe açar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...