Block title
Block content

"Huz mâ safâ, da’ mâ keder" ifadesini kelime kelime açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Huz: "Al!.." emri anlamına geliyor.

Ma: Burada "her şey, her çeşit" anlamına geliyor.

Safa: Güzel, temiz, gönül hoşluğu, huzur, tatmin gibi anlamlara geliyor.

Da: Kovmak ve terk etmek anlamlarına geliyor.

Keder: Üzüntü, sıkıntı, gam anlamlarına geliyor. 

“Huz mâ safâ, da’ mâ keder” ifadesi, “Kederi bırak, mutluluğu al” “İyisini al, kötüsünü terk et” “Sefasını sür, cefasını terk et” gibi bir çok anlamlara gelmektedir.

Yani olaylara ve hadiselere iman ve hidayet gözlüğü ile bakan birisi, her şeyin iyi ve güzel tarafını görür ve onunla mutlu olur. Zahirde çirkin ve azap gibi duran şeyleri de kadere havale edip, tam bir teslimiyet ve tevekkül ile o huzur ve mutluluğuna halel ve zarar verdirmez. Bu sebepledir ki "Kadere iman eden, kederden emin olur." denilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...