Hz. Mehdi cihad edecek midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her zamanın bir hükmü vardır; tarz ve hareketler ise; bu hükme göre değişip şekillenir. Eski zamanlarda kuvvet ve hissiyat hakimdi. İnsanları etkilemek ya da itaat altına almak, ya kuvvet ile ya da iyi bir hitabet ile olurdu. İkna ve delil o kadar revaçta değildi. O zamanda kuvvet ve hissiyatın ne kadar büyükse, hüküm ve tesirin de o kadar büyüktür. Kuvvet ve hissiyatın en önemli araçlarından birisi de maddi cihattır. Bu nedenle eski zamanlarda maddi cihad çok mühim ve gerekli bir silahtı. Belki bu silahın, yani maddi cihadın hiçbir dönemde hükmü iptal olmaz; lakin bazı dönemlerde hükmü öyle bir incelir ki, kopma derecesine yaklaşır.

Günümüzde kuvvet ve hissiyat yerine, ikna ve ispat öne çıkmıştır. Bu zamanın hükmü ve gereği ikna ve ispatı revaçlı kılmıştır. Yani artık kuvvet ve hissiyatla insanları etkilemek ve itaat altına almak pek mümkün değildir. Öyle ise İslam’ın yayılmasında ve fütuhatında maddi cihattan çok, manevi cihadın öne çıkması gerekiyor. Yani insanlara İslam ikna ve ispat yolu ile anlatılmalıdır, kuvvet ve hissiyat ile anlatmaya kalkmak ters tepebilir. Bu sebeple belki maddi cihat hüküm olarak devam ediyor olabilir; lakin bu hüküm bazı arizi durumlarda geçerlidir. Yani İslam toprakları maddi olarak işgal altında ise maddi cihad geçerli olur. Artık eskide olduğu gibi; maddi cihad sürekli ve yaygın bir metot değildir.

Bu zamanda diplomasi ve ikna en önemli iki silah, en mühim iki kuvvettir. Elbette Mehdi de olsa bu iki silah üstünde hareket edecektir. Yani Mehdi (ra)’ın hareket tarzı maddi cihaddan çok manevi cihad üzerinedir. Zira zaman ve dönemin şartları bunu herkese icbar ediyor. Zamanla hallenmeyen zamanın çarkları altında ezilmeye mahkumdur. Bu sebeple "ezmamın tagayyürü ile ahkam dahi tagayyür eder, yani zamanın değişmesi ile hükümler de buna göre değişir" kaidesi, fıkhın önemli bir prensibi olmuştur. Bunları dikkate almayanlar, zamanın hükmü altında inim inim inlerler. Her halde Mehdi (ra) gibi bir zat, bu zamanın şartlarını dikkate alacaktır.

Hem maddi cihat bir şahsın ya da bir cemaatin işi değildir. Maddi cihat bir devlet ve ordu ile yapılır. Mehdi (ra) bu ordu ve devlet teşekkül etmeden, kendi başına maddi cihad yapamayacağına göre, Mehdi (ra) bütün gayret ve maksadını manevi cihad olan ikna ve ispat yoluna sarf edecektir.

Risale-i Nurların tarzı ve yolu, ikna ve ispat ile yapılan cihad üzerinedir. Şayet bu manevi cihadın neticesinde bir ordu bir devlet teşekkül ederse ve bu devlet ve bu ordu maddi cihada gerek görürse o zaman maddi cihada gitmek herkes üzerine farz olur. Yoksa kişiler kendi başına "maddi cihad yapıyorum" diye eşkiyalığa düşmesinler, vebali çok ağırdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...