"Hz.Eyyub (a.s)'e kurtlar musallat oldu,.." Peygamberlere tiksindirici hastalık bulaşmazmış. Sahih hadislerde bu konu hakkında Efendimiz ne buyurmuş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Lema' da geçen ilgili ifadeleri orijinal şekliyle buraya alıp değerlendirmeler yapmaya çalışalım:

"Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki: Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfâtını düşünerek, kemâl-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlâhiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle, kendi istirahati için değil, belki ubudiyet-i İlâhiye için demiş: 'Yâ Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor.' "(1)

Yukarıdaki pasajda söz konusu olan cümle; "yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman" ifadeleridir.

Burada geçen kurt tabirini, bizim bildiğimiz kurtcukların, vücudunun zahirinde bulundukları şeklinde anlasak, elbette ki doğru değildir. Bir kısım israiliyat rivayetlerinde ifade edildiği gibi; Hz Eyyûb (as) vücudunda düşen kurtcukları yerden alıp tekrar yerine koyduğu gibi bilgiler, sonradan uydurulmuş yanlış bilgilerdir.

Risalede geçen kurt ifadesi, çeşitli hastalıkların kaynağı olan mikroplardır. Bu mikroplar ise dışarıya aksetmedikleri için herhangi bir tiksindiriciliğe sebep olmamaktadır. Kanser veya daha başka nice hastalıklara yakalanmış insanlar vardır ki, dış görünüşlerinde herhangi bir belirti görünmemektedir. İnsanlarla birlikte yaşamalarına engel teşkil etmemektedir.

Tıpkı hadis-i şerifte geçen acbuzzeneb ifadesi gibi. İnsanın yeniden dirilişini ifade eden Peygamberimiz (asm) "İnsan kuyruk sokumu üzerine yeniden dirilecektir." demektedir.

Kuyruk sokumunu ifade edeken de; yanmayan, dağılmayan, çürümeyen tespitini yapmaktadır. Hâlbuki vücudumuzun her bir parçası, nihayetinde çürüyüp dağılmaktadır. Öyle ise bu acbuzzenep ifadesini duğrudan doğruya bir kemik parçası olarak algılarsak yanlış algılamış oluruz. İlmin gelişmesiyle birlikte mesele tavazuh etti. Parçalanmayan, her şeye rağmen yok olmayan bu şeyin; DNA şifreleri olan genetik programlar olduğu anlaşılmıştır.

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami
Acbuzzenep ile ilgili olarak DNA şifreleri olan genetik programlar denmiş fakat ölümden sonra bunlar da dağılıp bozulmaktadır. Acbuzzenebi ben zerreler atomlar mesabesinde olduğunu düşünüyorum. İşaratül İcazdan: Fakat tahkike göre, nebatatın tohumları gibi "acbü'z-zeneb" tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insanî neşv ü nema ile teşekkül eder. 29. Sözden: Hem bütün zerrelerin toplanmaları belki lâzım değil. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste acbü'z-zeneb tabir edilen ecza-yı esasiye ve zerrât-ı asliye, ikinci neş'e için kâfi bir esastır, temeldir. Sâni-i Hakîm, beden-i insanîyi onların üstünde bina eder.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurcum
ALLAH RAZİ OLSUN BENDE HEP KURTLARI BİLDİĞİMİZ KURTLARDAN ZANNEDİYORDUM.KURTLARIN YERE DÜŞÜP EYYÜB AS YERDEN KALDIRIP YARASININ ÜSSTÜNE KOYDUĞUNU ZANNEDİYORDUM.ÖYLE DEĞİLMİŞ.KURTCUKLARIN MİKROPLAR OLDUĞUU ÖĞRENDİM
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tahiyye
Bu iki yorumu tam bağdaştıramadım.Hz.Eyyüb(as)ın yaralarından kurtlar çıkması meselesi hadislerde geçmiyor mu? Biraz daha izah edebilir misiniz kaynak göstererek.Eğer böyle bir hadise yoksa 2.lemadaki ifadeleri makul bir izahla nasıl anlayabiliriz.Çünkü yaradan tevellüd eden kurtların lisana ilişmesi zahir bir hadise gibi görünüyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Sorunuzun cevabı için tıklayınız:
Hz. Eyyub'un hastalığı hakkında bilgi verir misiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...