İçtihadın birinci mânisi olan zamanın müsaadesizliği ile alakalı "âdât-ı ecânibin istilası anı"nı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Batı dünyası, rönesans, reform; ardından aydınlanma dönemi; ardından sanayi devrimi derken maddi açıdan İslam âleminin önüne geçti; siyasi ve iktisadi açıdan güçlenerek dünyaya yön vermeye başladı. Bu arada İslam âleminin hamisi olan Osmanlı devleti yıkıldı, İslam âlemi her açıdan zayıfladı ve savunmasız kaldı.

Batının bu maddi üstünlüğü netice itibariyle Batı menşeli adetlerin dünyaya yayılmasına bilhassa İslam âlemini istila etmesine sebep oldu.

Bu istila hayatın bütün alanlarında meydana geldi: İmanda, ahlakta, tavır ve davranışlarda...

İşte Üstadımızın "âdât-ı ecânibin istilâsı” ifadesi bu hakikate işaret ediyor.

Müslümanların bu istila karşısında kendi itikadî hüviyetlerini koruması büyük bir ehemmiyet kazandı. Dolayısı ile içtihad gibi acil olmayan meseleleri gündeme getirip, böyle büyük meseleleri ihmal etmek akıl kârı olmasa gerek.

Üstadımızın dikkat çektiği bu tehlikenin farkına varıp, bu büyük ve ehemmiyetli meselelerle mücadele etmek gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...