"İhlâsla bir dirhem amel, ihlâssız batmanlarla amellere râcih olduğunu bilmekle ve tâbiiyeti dahi, sebeb-i mes'uliyet ve hatarlı olan metbûiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlâsı kazanır, vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu mühim marazın merhemi ve ilâcı, 'El-hubbu fillâh' sırrıyla, tarik-i hakta gidenlere refakatle iftihar etmek; ve arkalarından gitmek; ve imamlık şerefini onlara bırakmak; ve o hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enâniyetinden vazgeçip ihlâsı kazanmak; ve ihlâsla bir dirhem amel, ihlâssız batmanlarla amellere râcih olduğunu bilmekle ve tâbiiyeti dahi, sebeb-i mes'uliyet ve hatarlı olan metbûiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlâsı kazanır, vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir."(1)

İhlas ve samimiyet açısından, tabi olmak tabi olunmaktan, bağlı olmak bağlı olunmaktan, memur olmak amir olmaktan, asker olmak komutan olmaktan, ayak olmak baş olmaktan, daha sağlam daha salim ve daha selametli bir yoldur.

Çünkü imamlık, komutanlık, liderlik, amirlik gibi şeyler zor ve meşakkatli işlerdir. Büyük bir iman büyük bir feragat büyük bir takva büyük bir ihlas gerektirirler. Şayet bu büyük vasıflar kişide yoksa, kişi bu vazifelerin altından kalkamadığı gibi bulunduğu mevki yüzünden iman hizmetine büyük zararlar verir ve diğer iman erlerini de rahatsız ederler. Bu sebeple riski olmayan memurluğu amirliğe tercih etmek gerekir.

Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve kavganın çok sebeplerinden birisi de bu baş olma sevdasıdır. Gözünü neferliğe değil de komutanlığa diken adam en tehlikeli adamdır. Çünkü bu tip adamlarda mevki hırsı, şöhret tutkusu ve benlik duygusu çok yüksek olur ve uğurda önüne geçen herkesi ezip geçmekte bir beis görmez. Bu da ister istemez âlem-i İslam'da büyük bir çatışma ve kavgayı körükler ve körüklemektedir.

Aklı, kalbi, ruhu ve vicdanı Allah’ın rızasına odaklanmış birisi, yani muhlis bir mümin için baş olmak ayak olmaktan daha cazip değildir. Allah’ın rızası sadece baş olmakta değil meşru olan her yerdedir. Öyle ise mefkure ihlas olduktan sonra, baş ile ayak olma arasında fark yoktur. Birisi ısrarla hırsla ittifakın dirlik ve birliğin rağmına baş olmak istiyor ise, onda ihlas yok demektir.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...