"İki maden-i mânevî bulursun." niyet ve nazar çok önemli. Gaflet zamanlarında çok yardımsever olan bir kişi iman şuuruna erdiğinde eski hayırlarından sevap alır mı? İmani saiklerle yapılmayan yardımlar uhrevi netice vermez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim zerre kadar bir kötülük işlerse o da onun karşılığını görür.” (Zilzal, 99/7-8)

Gaflet zamanlarında çok yardımsever olan bir kişi, iman şuuruna erdiğinde eski hayırlarından elbette sevap alır. Lakin şuur ve ihlas ile yapılan ibadetler ve hayırlar daha sevaplı ve daha parlaktır.

Allah mutlak adalet ve merhamet sahibidir, yapılan zerre kadar iyiliği de kötülüğü de ihmal etmez. Hatta bu cehennemde olsa da böyledir. Yani kâfir de olsa kişi dünyada zerre kadar iyilik yapmış ise onun karşılığını ebed yurdunda mutlaka görür, cezasının hafifletilmesi gibi.

Gaflet anında yapılan ibadet ile gafil yapılan ibadet farklı şeylerdir. Gaflet ve meşakkat anında yapılan ibadetler çok sevaplı ve çok makbul iken, ibadetin gafilane yapılması ibadetin kalitesini düşürüyor. Bu yüzden gaflet içinde ibadet yapmak ile gafil ibadeti birbirine iltibas etmeyelim.

Ayrıca zevksiz ve meşakkat içinde yapılan ibadetler daha sevaplı ve faziletli ibadetlerdir. Bu sebeple "ibadetlerimde zevk hissetmiyorum, öyle ise namazımın kalite ayarı düştü" diye bir zanna kapılmak yersiz bir zandır.

"Birinci Mâden: Bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebâtın, her ağacın tesbihâtından, güzel bir niyet ile, bir hisse alıyorsun."

"İkinci Mâden: Hem, bu bağdan çıkan mahsülâttan kim yese -hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun- sana bir sadâka hükmüne geçer; fakat o şart ile ki, sen, Rezzâk-ı Hakikî nâmına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve O’nun malını O’nun mahlûkatına veren bir tevzîât memuru nazarıyla kendine baksan."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...