Block title
Block content

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Acz, nidânın mâdenidir. İhtiyaç duanın menbaıdır." devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İ’lem eyyühe’l-aziz! Acz, nidânın mâdenidir. İhtiyaç duanın menbaıdır.

Feyâ Rabbî, yâ Hâlıkî, yâ Mâlikî! Seni çağırmakta hüccetim, hâcetimdir. Sana yaptığım dualarda uddetim fâkatimdir. Vesilem, fıkdan-ı hile ve fakrimdir. Hazinem aczimdir. Re’sülmâlim, emellerimdir. Şefîim, Habîbin (aleyhissalâtü vesselâm) ve rahmetindir. Afv eyle, mağfiret eyle ve merhamet eyle, yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm! Âmin.

İnsan sonsuz âciz ve  muhtaç olarak yaratılmıştır. Bu yaratılış onu nidaya ve duâya götürür. Sonsuz aczine medet verecek bir Kadîr-i Mutlaka yalvarmak ve sonsuz ihtiyaçlarını görecek bir Gani-yi Kerîme duâ ile müracaat etmek insanın yaratılışının gereğidir, kulluğunun icabıdır ve onun manen terakkisi için bu duâ ve nida iki mühim esastır.

Not: Bu niyazda geçen temel kelimelerin mânaları:

UDDET: İstikbal için hazırlık; FAKD: yokluk, bulunmama; FIKDAN: Yokluk, yitirmek; HÎLE: Çare;  RE'SÜ’L-MÂL: Sermaye, ana para; EMEL: Ümit, şiddetli istek, ummak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Hubab | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 1262 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...