"Cenâb-ı Hakka mahsus taklidi mümkün olmayan en bâhir tevhid sikke ve mühürlerinden biri, gayr-ı mâdud muhtelif eşyayı basit bir şeyden halk etmektir..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Cenab-ı Hakk’a mahsus taklidi mümkün olmayan en bâhir tevhid sikke ve mühürlerinden biri, gayr-ı mâdud muhtelif eşyayı, basit bir şeyden hâlketmektir. Evet, pek basit olan şu topraktan binlerce envâ’, muhtelif nebatat, gayr-ı mütenahî bir kudretle, bir ilimle, pek büyük bir ittikan, bir sühûletle yaratılmakta olduğu tevhidin öyle bir bürhanıdır ki; hem taklidi, hem tenkidi imkân haricidir."(1)

Cenab-ı Hakk’ın birliğinin en açık bir delili de sayısız denecek kadar çok eşyayı basit bir şeyden yaratmasıdır. Topraktan binlerce tür bitkinin yaratılması bunun en açık bir delilidir.

Bu kadar farklı türdeki bitkilerin bütün özellikleriyle çok kısa bir zamanda, sonsuz bir kolaylıkla ve mükemmel olarak yaratılmaları, Allah’ın hem varlığını hem birliğini açıkça gösterir. Böyle bir icraatın “hem taklidi, hem tenkidi imkân haricidir.”

Üstat Hazretleri bir başka dersinde de su unsuru ve yenen gıdalar üzerinde durur ve şöyle buyurur:

“... Nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan, hesapsız âzâ ve cihâzât-ı hayvaniyeyi yapar. İşte, bir şeyi her şey yapmak, elbette bir Kadîr-i Mutlakın işidir.”(2)

Bir çekirdeğe ağacın bütün programını en hassas ölçülerle yerleştiren Cenab-ı Hak, insanın tohumu hükmündeki nutfede, Üstad'ın ifadesiyle “manevi kader kalemiyle” bütün organların her türlü özelliklerini yazmıştır. Bu çok büyük bir kudret, ilim ve hikmet mucizesidir; taklidi mümkün değildir. Bu imkânsızlığı şöyle bir örnekte rahatlıkla görebiliriz:

Bir fabrikanın, meselâ şeker fabrikasının ürettiği her bir şekerin içine şeker fabrikasının planı yerleştirilse, hangi şeker olursa olsun, onu kimyevi bir muameleye tabi tuttuğumuzda ondan "bütün çarkları, vidaları, çivileri, motoru, hatta çatının saclarına kadar her şey" çıksa, bütün dünya insanları, o fabrikayı görmek için yarışırlar. Halbuki, insanlar bunun çok daha garibini her bitkide, her hayvanda görmekte ama, ülfet hastalığıyla bu kudret mucizelerine hayretle bakmadan geçmektedirler.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.
(2) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...