"İleride gelecek acip şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı ve o büyük kumandanın pîşdâr bir neferi olduğumu zannediyorum." cümlesini nasıl anlamalıyız, buradaki şahıs kim?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mehdi’nin iman, hayat ve şeriat olmak üzere üç temel vazifesi vardır. Bu vazifelerden en önemlisi ve sıralamada birinci olan iman vazifesidir. Diğer iki vazife olan hayat ve şeriat geniş ve siyasi kavramlardır ki, bunların oluşması uzun bir süreç ister. Bu sebepten dolayı Mehdi (ra) bu üç vazifeyi kısa hayatında cem edemez.

Mehdi (ra), kendi hayat döneminde vazifelerinden en önemlisi olan iman vazifesini ifa edip sair hayat ve şeriat vazifelerini nurani cemaatine ve takipçilerine bırakmak durumundadır. Şayet Mehdi (ra)’in bütün icraatları harika ve olağanüstü bir şekilde olsa, bu hem kainatta cari olan adetullaha hem de imtihan sırrına zıt olur. Bu sebepten dolayı bu üç vazifeden hayat ve şeriat uzun vadeli olmasından dolayı Mehdi’nin bizzat şahsında değil onun çizdiği rotada giden cemaatinin üstünde olacaktır.

Risale-i Nurlardan anladığımız manaya göre, mehdiyet süreci takriben 200 yıllık bir süreçtir. Bu süreç içinde Mehdi (ra)’in üç temel vazifesi olan iman, hayat ve şeriat Allah’ın izni ile vuku bulacaktır. Bu süreç içinde Mehdi’nin çileli ve sıkıntılı dönemleri olacağı gibi galip, huzurlu ve adaletli günleri de olacaktır.

Mehdi’nin bizzat şahsı çile ve sıkıntı içinde olması kuvvetle muhtemeldir. Zira temeli ve fikri programı atacak onun şahsıdır. Zaten rivayetlerde onun Deccal ile mücadele edeceği katidir. Ama mehdiyet sürecinde güzel ve saadetli günlerde gelecektir. Şimdi bu güzel ve saadetli sürecin emareleri çıkmaya başlamıştır.

İşte bu sürecin mesut günlerini tesis ve inşa edecek şahıs Mehdi'nin öncüsü olduğu cemaatin şahs-ı manevisidir. Yani bir şahıs ya da fert değil, cemaati temsil eden şahs-ı manevidir ki, bu şahs-ı manevi bir fert gibi ifade edilmiştir.

Bu Mehdiyet sürecini harika ve olağanüstü bir şekilde hurafe bir mehdi anlayışına indirgemek ve tatbik etmek hatalı bir bakış açısıdır. Böyle bir Mehdi anlayışı İslam düşüncesinde yoktur.

Mehdiyet süreci uzun vadeli ve meşakkatli bir süreçtir, mücadele ve sabır ister, adrenalin ve macera arayanların anladığı gibi hayali ve ütopik bir süreç değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...