Mehdi zamanında yeryüzünün adaletle dolacağı nazara veriliyor; bu gerçekleşmiş midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mehdi (r.a) dönemine ait hadis-i şerifler mutlak ve müteşabihtir, bu yüzden her hadisi bizzat onun şahsına ve hayata tatbik etmek imkânsızdır.

Mesela; Osmanlı şunu yapmış derken, sadece bir dönemi değil, altı yüz yıllık bir zamanı nazara alırız. Aynı şekilde Mehdi (ra) denilince sadece onun şahsına ve dönemine bakmak hatalı olur. Onun fikir ve müfredatının hükmettiği bütün merhalelere mehdiyet denir. Hadisleri de buna göre anlamak gerekir. Yoksa bütün rivayetleri bir döneme ve bir şahsa inhisar ettirip tatbik edersek, ortaya çok saçma ve hayalî bir Mehdi tasviri çıkar. Bu da hurafe ve yanlış itikadlara kapı aralar.

Risale-i Nurlardan anladığımız mânaya göre; Mehdiyet takriben iki yüz yıllık bir zamandır. Bu süreç içinde Mehdi (ra)’nin üç temel vazifesi olan iman, hayat ve şeriat, Allah’ın izni ile vuku bulacaktır. Bu zaman içinde Mehdi’nin çileli ve sıkıntılı dönemleri olacağı gibi; galip, huzurlu ve adaletli günleri de olacaktır. Mehdi’nin bizzat şahsı, çile ve sıkıntı içinde olması kuvvetle muhtemeldir. Zira temeli atacak ve fikrî planı vaz’ edecek onun şahsıdır. Zaten rivayetlerde onun Deccal ile mücadele edeceği kat’îdir. Ama mehdiyet sürecinde güzel ve saadetli günler de gelecektir; onların da emareleri çıkmaya başlamıştır.

Bu mehdiyet meselesinin sürecini harika ve fevkalade bir şekilde, hurafe bir mehdi anlayışına hasretmek ve tatbik etmek doğru bir bakış açısı değildir. İslam dininde böyle bir mehdi anlayışı yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Mehdi'nin r.a. imanî vazifenin lâzımı olan içtima-i reçeteleri siyasi hayata hâkim olduğunda, adalet devri başlayacaktır.. Bu da ancak dindar müslüman İsevilere vazife devri ile olacaktır..İnşaAllah.. Zira yeryüzünü fesada veren süfyanî güruha salt siyasi mücadelelerle galebe edilmez.. Reçete Mehdi'den r.a. tebâiyet ve icraat İsa a.s. vekillerinden.. Formül bu..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
rahmani
Gerçi her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ve gelmiş. Fakat herbiri, üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibarıyla, ahir zamanın Büyük Mehdi unvanını almamışlar. (E.L) Buradan anlaşılan büyük mehdinin üç vazifeyi birden yapacağıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat
HUTBEİ ŞAMİYE 'DE BUNUN AÇIKLAMASINI BULDUM.İHVANLARA ÖNERİM ORALARDA GEÇEN ADALET İLE İLGİLİ AYETLER VE AÇIKLAMALARA BAKABİLİRLER.BU KONUYU DAAH İYİ ANLAYACAKLARDIR?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat

Adalet, sulh ve sükûnu tesis etmesi Herhangi bir kimseye ait olan şeye hak, hakkın hak sahibine verilmesi, yerine konulmasına da adalet diyoruz. Zulüm ise hakkın yerinden oynatılması, başka yerlere konulması demektir. Herşeyin ters yüz edildiği, zulmün başına adalet külahını geçirdiği bir zamanda ruh dünyası kararan insanlık hakkı, adaleti tesis edecek bir kurtarıcıyı her zamankinden daha çok aramaya başlayacaktır. Resûlullahın yolunda, onun tarzında bir insanın âleme reis olup hükmetmesini, problemlerine çözüm bulmasını, zulme son verip sulh ve sükûnu temin ve adaleti hâkim kılmasını bekleyecektir. İşte Hz. Mehdî böyle bir zamanda çıkacak, zulümle dolan yeryüzünü adaletiyle dolduracak,işleri düzene sokacakve insanları hakka döndürünceye kadar mücadele edecektir. O, zulüm, istibdad hâkim olan dünyayı öylesine sulh ve sükûna kavuşturacaktır ki Müslümanlar İslâmın ilk dönemlerindeki gibi yaşamaya başlayacaktır. Artık kan dökülmeyecek, uyuyan kimse de rahatsız edilmeyecektir. Onun döneminde iyilerin iyilikleri artar, kötülere bile iyilik yapılır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İbrahim Karcı

Bediüzzaman hazreTleri 1900 yılının müceddidir neyini TarTışıyorsunuz? Hakiki ahir zaman 2000 yılından başlamışTır ve hak olunan Mehdi aleyhisselam Rabb'imizin izni ile zuhur edecekTir.

Eğer ki Mehdi aleyhisselam zuhur eTmez ise, zaTen kiyameT kopacakTır!

Şuan imanlar bozuk!

İnsanlar gizli şirkTeler, gafleTTeler ve Mehdi aleyhisselam ile bu gafleTleri sona erecek, ALLÂHÛALEM ☝️

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...