"İmam-ı Mübin, mazi ve müstakbelin ve âlem-i gaybın etrafında dal budak salan şecere-i hilkatın bir programı, bir fihristesi hükmündedir." İzah eder misiniz? Gayb âlemine ahiret de dahil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl, madem İmam-ı Mübin, mazi ve müstakbelin ve âlem-i gaybın etrafında dal budak salan şecere-i hilkatın bir programı, bir fihristesi hükmündedir." (Mektubat, Onuncu Mektup)

Ahiretteki olaylar da İmam-ı Mübinde kayıtlıdır. Varlıkları bir bütün olarak düşünüp meseleye öyle bakmak gerekiyor. Kader açısından dünya ahiret ayrımı yapmak yanlış olur, her şey kaderin altındadır hariç addedilemez.

Âlem-i gayb ifadesi mazi ve müstakbeli ifade ediyor. Âlem-i şehadet de hâli ifade ediyor. Malum cennet ve cehennem halen mevcuttur; ama farklı bir boyutta mevcuttur. Dolayısı ile hâl (şimdiki zaman) dediğimizde sadece dünya değil ukba da dahildir.

Kaderin iki kısmı var; biri gaybi biri hâli, gaybi kısmı zamanın geçmiş ve gelecek kısmını içine alırken; hâli kısmı ise zamanın şimdiki boyutunu içine alan bir kavramdır. Gaybi ifadesini mekansal olarak değil, zamansal olarak değerlendirmek gerekiyor.

İmam-ı Mübin mazi ve müstakbele, Kitab-ı Mübin de hâle bakıyor; ama ahiret de dahil bütün varlıkları içerecek şekilde...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...