"O desâtirin imlasıyla ve hükmüyle, zerrat, vücud-u eşyadaki hidematına ve harekâtına sevk edilir." İzah eder misiniz; "desâtirin imlasıyla" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada anlatılmak istenen, İmam-ı Mübin’in bir kader defteri olması, eşyanın da kaderin programına ve düsturlarına göre şekillenmesidir.

Yani kader bir mühendis gibi her şeyin plan ve programını çizer; Kudret-i Rabbanî de onu vücud sahasına çıkarır. Bütün zerreler ve atomlar da kaderin emrine ve iznine göre sonsuz kudret ve ilimle vaziyet ve vazifelerini yapmaktadırlar.

Üstadımız Onuncu Mektub’da bu hakikati şöyle ifade ediyor:

“Evet, şu İmam-ı Mübin, bir nevi ilim ve emr-i İlahinin bir unvanıdır. Yani, eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları, kemal-i intizamla eşyanın vücutlarını gayet san’atkârane intac etmesi cihetiyle, elbette desâtir-i ilm-i İlahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar.”(1)

Her bir çekirdek, tohum, yumurta ve nutfeler birer kader ve emr-i İlahi’nin mahzeni hükmündedir. Buradaki "kaderin şifreleri", kendilerinden meydana gelecek varlıkların şekillerinin tayininde rol oynamaktadır. Yani aynı maddelere sahip olan (azot, karbon, hidrojen ve oksijen) o çekirdekler, aynı elementler sayesinde büyüyüp gelişirken, farklı mahiyette ve şekle inkılab etmeleri ancak kaderin hükmü iledir.

Bir mimarın planlarını çizdiği binaların tamamının yapımında kullanılan çimento, kum, tuğla v.s gibi maddeler aynıdır. Fakat neticede meydana gelen siteler, gökdelenler, köprüler, camiler birbirinden çok farklıdırlar. Her bina ve her eser plan kâğıtları üzerinde çizilen projeye ve o projeye göre tanzim edilen kalıplara göre şekillenir.

Aynen bunun gibi, kaderin planı ve emri ile çizilen manevi kalıplar da vücudun yapı taşı olmak için vazifelendirilen elementler ve atomlar, farklı varlıkların ve farklı âzaların meydana gelmesine vesiledirler.

1) bk. Mektubat, Onuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...