"İmam-ı Mübin" ve "Kitab-ı Mübin" açısından, her şeyin vücudundan evvel yazıldığını ispat eden paragrafı açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Evet bir çekirdekte, hem bedihî olarak, irade ve evamir-i tekviniyenin ünvanı olan 'Kitab-ı Mübin'den haber veren ve işaret eden; hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlahînin bir ünvanı olan 'İmam-ı Mübin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var:

"Bedihî kader ise, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın, maddî keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki, sonra göz ile görünecek."

"Nazarî ise, o çekirdekte, ondan halkolunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki, tarihçe-i hayat namıyla tabir edilen vakitbevakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller; o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderî mikdarı vardır."

"Madem en âdi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var. Elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır."(1)

Kitab-ı Mübin,

  1. Kudret defteridir.
  2. Her şeyin zahirine bakar.
  3. Bir yazboz tahtasıdır, yani değişkendir.

İmam-ı Mübin ise,

  1. İlim defteridir.
  2. Her şeyin aslına, esasına bakar.
  3. Sabittir, değişmeyen bir yazıdır.

Bir çekirdekten çıkan ağacın şekli, yaprakları, dalları, meyveleri Kitab-ı Mübinden haber verir. Bütün bu zahiri hallerin ve tavırların mahiyeti bilinmeyen menbaı olan ilmi program, manevî bir plan kader de İmam-ı Mübin'dir.

İmam-ı Mübinde o ağacın maddî keyfiyatlarının manevî ilmi planları olduğu gibi, manevî keyfiyatlarının da planları, programları ilm-i ilahide mevcuttur. Çünkü çekirdeklerden, tohumlardan, nutfelerden ve yumurtalardan çıkan mükemmel sanat harikaları, maddî ve manevî faydaları, semereleri ve neticeleri her iki plandan ve kaderden haber verdiği gibi, bunların vücudundan evvel de Allah’ın ilminde var olduklarını ispat etmektedir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...