"İmam-ı Mübin" ve "Kitab-ı Mübin" açısından, her şeyin vücudundan evvel yazıldığını ispat eden paragrafı açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Evet bir çekirdekte, hem bedihi olarak, irade ve evamir-i tekviniyenin unvanı olan 'Kitab-ı Mübin'den haber veren ve işaret eden; hem nazari olarak emir ve ilm-i İlahinin bir unvanı olan 'İmam-ı Mübin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var:

"Bedihi kader ise, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın, maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki, sonra göz ile görünecek."

"Nazari ise, o çekirdekte, ondan halkolunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki, tarihçe-i hayat namıyla tabir edilen vakitbevakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller; o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderî mikdarı vardır."

"Madem en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var. Elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır."(1)

Kitab-ı Mübin,

  1. Kudret defteridir.
  2. Her şeyin zahirine bakar.
  3. Bir yazboz tahtasıdır, yani değişkendir.

İmam-ı Mübin ise,

  1. İlim defteridir.
  2. Her şeyin aslına, esasına bakar.
  3. Sabittir, değişmeyen bir yazıdır.

Bir çekirdekten çıkan ağacın şekli, yaprakları, dalları, meyveleri Kitab-ı Mübin'den haber verir. Bütün bu zahiri hallerin ve tavırların mahiyeti bilinmeyen menbaı olan ilmi program, manevi bir plan kader de İmam-ı Mübin'dir.

İmam-ı Mübin'de o ağacın maddi keyfiyatlarının manevi ilmi planları olduğu gibi, manevi keyfiyatlarının da planları, programları ilm-i ilahide mevcuttur. Çünkü çekirdeklerden, tohumlardan, nutfelerden ve yumurtalardan çıkan mükemmel sanat harikaları, maddi ve manevi faydaları, semereleri ve neticeleri her iki plandan ve kaderden haber verdiği gibi, bunların vücudundan evvel de Allah’ın ilminde var olduklarını ispat etmektedir.

1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...