İngilizlerin Osmanlıya musallat olmasını, Hutuvat-ı Sitte'nin Birinci Hatve'sinde geçen yerin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ HATVESİ: Der veya dedirir:"

"Siz kendiniz de dersiniz ki: Musibete müstehak oldunuz. Kader zalim değil, adalet eder. Öyleyse, size karşı muameleme razı olunuz."

"Şu vesveseye karşı demeliyiz: Kader-i İlâhi isyanımız için musibet verir. Ona rızâdâde olmak, o günahtan tövbe demektir. Sen ey mel'un! günahımız için değil, İslâmiyetimiz için zulmettin ve ediyorsun. Ona rıza veya ihtiyarla inkıyad etmek -neûzü billâh- İslâmiyetten nedamet ve yüz çevirmek demektir."

"Evet, aynı şeyi -hem musibettir- Allah verir, adalet eder. Çünkü günahımıza, şerrimize zecren ondan vazgeçirmek için verir. O şeyi aynı zamanda beşer verir, zulmeder. Çünkü, başka sebebe binaen ceza verir. Nasıl ki düşman-ı İslâm, aynı şeyi bize icra ediyor. Çünkü Müslümanız."(1)

İngilizler, Müslümanların direnişini kırıp, kendi sömürü ve baskılarına boyun eğmesi için kaderi kullanmaya çalışıyor. Yani "Siz nasıl olsa musibetin kaderden geldiğine inanıyorsunuz, öyle ise bizim işgalimizi de kaderin bir musibeti sayıp bize teslim olunuz.", diyerek, kendi zulmüne ve işgaline zemin hazırlıyor. Üstad Hazretleri de onların bu hainliklerine cevap veriyor.

Kaderin hükmü, bizim ibadetteki zaafımızdan dolayıdır; lakin İngiliz’in hükmü yani niyeti bizi İslam'dan uzaklaştığımız için terbiye etmek değil, Müslüman olduğumuz için, ayrıca menfaat ve zulmetmek içindir. Yani aynı olayda kader adalet ederken, beşer zulmediyor. Üstad Hazretlerin reddettiği husus kaderin hükmü değil, beşerin hükmüdür. Öyle ise kadere razı olmak nasıl imanın gereği ise, İngiliz kafirine karşı direnmek de o derece İslam’ın emridir. İngilizlerin bize yaptığı zulüm ve işgal, İslam olmamızdan dolayı iken, kaderin hükmü ise bizim yeterince İslam’ı yaşayamadığımız içindir. Zaten Üstad Hazretleri son paragrafta bu manaya işaret ediyor. Bir olayda kader adalet ederken, aynı olayda beşer zulmedebilir.

(1) bk. Hutuvat-ı Sitte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...