"İnsan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalpteki aşk-ı beka, bu dünyaya sığmıyor. Kalp ebedî yaşamak arzu ettiği halde, dünya geçici ve fanidir. Ya da kalbin o kadar çok emel ve arzuları vardır ki, bu dünyada binden birisine ulaşamıyor.

Ruh, latif ve nuranî bir varlıktır, dünyevî ve cismanî kayıtlardan sıkılır ve bunalır. Ama ceset kafesinde, kayıtlar içindedir. Demek ruhun mahiyeti de bu maddî dünyaya sığmıyor, daha nuranî ve latif olan bir âlemi talep ediyor.

Akıl tam kapasitesini bu dünyada kullanamıyor. İnsanın aklî melekesini kayıtlayan ve hakikatleri görmesini engelleyen o kadar çok sebepler var ki, akıl bu kayıt ve engellerden dolayı bazen en zâhir bir hakikati bile göremeyebiliyor. Akıl da ancak âhiret âleminde tam hürriyetine kavuşacaktır.

Kur’an’ın yüzlerce âyetinde insanın cennette de cehennemde de ebedî yaşayacağı ifade ediliyor. Hâl böyle iken, "Nasıl olsa, yok olup azaptan kurtulacaksın, bu dünyada dilediğin gibi yaşa." düşüncesi, nefis ve şeytanın bir vehmi ve aldatmacasından başka bir şey değildir.

Ezelî ve ebedî, vacibü'l-vücud olan Allah mutlak yokluk mefhumuna müsaade etmez. Ölenler yokluğa gitmeyip, Üstad'ın ifadesiyle daire-i kudretten daire-i ilme geçerler ve Allah’ın ilminde varlıklarını sürdürürler. Ruh, zaten Allah’ın ibkasıyla bakidir ve haşir hadisesiyle ahiret alemine layık yeni bir bedene kavuşacaktır.

Üstad Hazretleri bu meseleyi şu şekilde izah ediyor:

"Hem adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilm-i muhît var."

"Hem daire-i ilm-i İlâhînin harici yok ki, bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır. Hattâ, bu mevcudat-ı ilmiyeye, bazı ehl-i tahkik 'a'yân-ı sâbite' tabir etmişler. Öyleyse, fenâya gitmek, muvakkaten haricî libasını çıkarıp, vücud-u mânevîye ve ilmîye girmektir. Yani, hâlik ve fâni olanlar, vücud-u haricîyi bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u mânevî giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer."(1)

(1) Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Üstad ın vicdan terazisi gibi latif ve hassas olamayacağımıza göre Ahirette bu konuyu anlayabileceğiz galiba.Orada cehennemdekilere sorarak yok olmayı mı Cehennemi mi tercih edeceklerini sorarız artık. Bu konu derin ve tam idrak edilmesi müşkil.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...