İnsan için hayatın her çeşit lezzetini ve keyiflerini tadarak yaşayabilmenin ölçüsü nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya hayatında lezzet almanın şartları vardır:

Birinci Şart: Lezzet ve keyif helal dairesinde olmalıdır. Haram yollardan lezzet almak insanı felakete götürür.

“Helal dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” (Altıncı Söz)

İkinci Şart: Lezzet ve keyfin manevî ücreti olan şükrün eda edilmesi.

"Sonra görüyor ki: Bir Mün'im-i Kerîm, maddî ve mânevînîmetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da, ona mukabil, fiiliyle, hâliyle, kaliyle, hattâ elinden gelse bütün hasseleriyle, cihâzâtıile şükür ve hamd ü senâ eder." (23. Söz)

Üçüncü Şart: Helal dairesinde de olsa, israf etmemek ve aşırılığa kaçmamaktır.

Dördüncü şart: Sevad-ı âzâm denilen ekser insanların hayat tarzlarını da göz önünde bulundurmak. Toplumun ekseriyeti aç ve sefil ise, lezzet ve keyif takip etmek hem insanlığa hem de Müslümanlığa yakışmaz.

Yukarıdaki şartlar dâhilinde insan, dünya hayatının her çeşit lezzetini tadıp takip edebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...