"Yarım dakika hatırı için kırk paradan on kuruşa çıkmak..." Burayı açar mısınız? Pahalı şeylerle beslenmek haram mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Midenin kapıcısı hükmünde olan ağzı, yarım dakika memnun etmek için birkaç kat fazla ücret ödemek akıl kârı değildir.

Ayrıca midenin kapıcısı hükmünde olan ağız pahalı yiyeceklere alışırsa, zamanla onu memnun etmek hem çok pahalıya mal olacak hem de imkânsız hale gelecektir. Geliri kâfi gelmeyen kişi, kapıcıyı memnun etmek için haram yollara bile sapabilir.

Dünya hayatında lezzet ve keyfi takip etmenin bazı şartları vardır.

Birinci Şart: Lezzet ve keyif, helal dairesinde olmalıdır. Üstad Hazretlerinin ifadesi ile "Helal dairesi geniştir, keyfe kâfidir, harama girmeye hiç lüzum yoktur." İnsan, ancak meşru dairede serbesttir.

İkinci Şart: Lezzet ve keyfin manevî ücreti olan şükrün eda edilmesidir. Yani insan şükür için helal olan her lezzeti takip edebilir. Zaten Allah insanının mahiyetine bin bir cihaz ve latifeleri küllî bir şükür yapabilmesi için takmıştır. Küllî şükür yapabilmenin yolu, helal olan her lezzet ve keyfin tadılabilmesidir. Ancak o zaman insan Allah’ı bütün latife ve cihazları ile tanıyıp O’na göre şükür yapmış oluyor. Zaten İktisat Risalesinin Üçüncü Nüktesi'nde bu mana izah edilmiştir. İkinci ve Üçüncü Nükteler’in birlikte okunması halinde mesele netleşiyor.

Üçüncü Şart: Helal dairesinde de olsa israf ve aşırılığa kaçmamaktır. Zira bu âlem doyumluk değil tadımlıktır. Tatmaya izin var, ama ölçüsüz yemeye izin yoktur. İsrafa kaçmamak kaydı ile lezzet ve keyif takip edilebilir.

Dördüncü şart: Sevad-ı azam denilen insanların ekserisinin durumunu da göz önünde bulundurmak. İnsanların büyük çoğunluğu aç ve sefil iken, lezzet ve keyif takip etmek hem insanlığa hem de Müslümanlığa yakışmaz. Ama toplumun genel durumu iyi ise ona göre lezzet ve keyif takip edilebilir.

Özet olarak, yukarıdaki şartlar dâhilinde insan dünya hayatının her çeşit lezzet ve keyfini tadıp takip edebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

peki bunun tam olarak ölçüsü nedir. üstad hazretlerinin verdiği örnekte iki lokma arasında fiyat bakımından uçurum gibi bir fark var. biri diğerinin on katı. gerçek hayatta zaten bu on kat fiyatı verenler azınlıktaki tek tük zengin müsriflerdir. bu kısmın nur talebeleri açısıından nasıl değerlendirilmelidir? çünkü bazı ağabey ve kardeşler bu kısmı yorumlarken aradaki bu fiyat farkına dikkat çekerek bazı muamelatı israf olarak değerlendirmiyorlar.  biz on kat fiyat vermiyoruz, biraz daha fazla para verip kaliteli olanı tüketiyoruz diyorlar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bunlar şahsi yorumlar. Esas olan iktisatlı yaşamak ve israfa düşmemektir. Zengin olan her türlü israfı yapabilir diye bir ruhsat bulunmuyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...