İnsan mahluk olup nihayeti olduğu halde, Risalelerde acz ve fakr noktasında “nihayetsiz aciz” gibi tabirlerin yer almasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinatın büyüklüğüne işaret etmek için namütenahi (nihayeti / sonu olmayan) tabiri kullanılır. Hâlbuki kâinatın sınırı ve sonu vardır. Bu ifade ile nazara verilen şey, kâinatın çok geniş olmasıdır. Kabiliyet ve âcizlik gibi şeyler için kullanılan sınırsız veya buna benzer tabirlerde de aynı maksat takip edilmektedir.

Ayrıca şöyle de düşünülebilir: İnsan vicdanen ve fıtraten ebedî yaşamak istediğinden ve ebediyete muhtaç olduğundan sonsuz fakirdir. Fakat kendisinde muhtaç olduğu bu ebediyeti meydana getirme kudreti olmadığından sonsuz âcizdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...