İnsan ruhunun "külliyet kesbetme" özelliğini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın ruhu, diğer canlıların ruhu gibi mahdut ve gelişmeye kapalı bir ruh değildir. Allah, insanın ruhunu şuur ve gelişmeye müsait hadsiz istidatlar ile donattığı için, külliyet kesb etmeye uygundur.

İnsan, bu donanımlı ruhu ile bütün kainatı kuşatacak, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına mazhar olacak bir tek şahıs iken, kainat kadar geniş olacak bir mahiyete, iman ile kavuşabiliyor.

Bir dağ, hayatsız olduğu için, sadece bulunduğu yer ile alakası vardır. Ama küçük bir arı, hayatı olduğu için, hayatı oluşturan ve devamını sağlayan bütün kainat ile irtibatı vardır. Ancak arıda şuur olmadığı için ya da gelişmeye müsait istidatları bulunmadığı için, külliyet kazanamıyor. İnsan ise, külliyete müsaittir. Yani, bütün kainatı bir kitap gibi tefekkür edecek, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına işaret eden levhaları okuyabilecek yegane varlıktır, insan.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...