"Emr-i İtibarî" ile "Emr-i Nisbî" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İtibarî "Gerçekte var olmadığı halde öyle kabul edilen" demektir.

Nisbî, “gerçekte olmayıp bir başkasına nispet edilen” demektir.

Emr-i nisbî, “Müstakil bir varlığı olmayıp kıyaslama yoluyla ortaya çıkan emir, iş, hadise.” anlamına gelir.

Sağ, sol, ön, arka, büyük, küçük gibi şeylerin müstakil varlıkları yoktur. Yani, bunlar mahlûk değillerdir. Sağ kol da, sol kol da mahlûktur, ama sağ ve sol mahlûk değillerdir. İnsanoğlu bedeninin bir tarafını sağ, diğerini sol olarak itibar etmiş, onlara bu isimleri vermiştir; aksi de olabilirdi.

Kaya çakıldan büyüktür ve her ikisi de mahlûktur, ama büyük diye bir mahlûk yoktur. Nitekim o büyük dediğimiz kaya, dağa nispet edildiğinde küçük olur.

Apartmanın ikinci katı birincinin üstünde, ama üçüncünün altındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...