İnsan vücudundaki duygular ve fıtrata konulan cihazat hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın zahir ve batın olmak üzere, iki sınıf duyguları vardır. Zahir duygular; ekseri olarak şehadet alemi denilen maddi ve cismani aleme bakıyor. Batıni duygular ise; ekseri olarak gaybi denilen ahiret alemlerine bakıyor, oralar ile irtibat halindedir.

Havass-ı hamse-i zahirî: Göz, kulak, burun, doku (deri) ve dil olmak üzere beş dış duyudan oluşur. Bu duyuların herbirisi bir aleme açılan pencere gibidir. İnsan bu pencereler ile o alemleri seyreder. Mesela; göz görüntüler alemine, kulak ise sesler alemine açılan pencerelerdir.

Havass-ı hamse-i bâtına: Akıl, kalp, ruh, vicdan ve latife olmak üzere beş iç duyudan oluşur. Bu duyular da tıpkı zahiri duyular gibi, manevi ve gaybi alemlere açılan birer pencereler hükmündedirler. Ruh alem-i erhava, kalp Allah’ın sonsuz cemaline, akıl manalar alemine açılan birer pencerelerdir.

Bunların dışında daha farkında olmadığımız veya idrak edemediğimiz çok duygu ve latifeler de vardır.

Risaledeki yeri için tıklayınız:

- Barla Lahikası, (270. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...